วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชิ้นส่วนที่หายไป

ภาพชิ้นส่วนที่ 58 และ 59 ของเทวรูปหินอ่อนโบราณเทพเจ้ามิธรัส (Mithras) กำลังฆ่าวัว ซึ่งเป็นเทพเจ้ามิธรัส เป็นเทพแห่งการทหาร และเทพเจ้าแห่งแสง รวมถึงเทพเจ้าความซื่อสัตย์ อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2-3 อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2507 มีการพบชิ้นส่วนเทวรูปชิ้นที่ 57 ใกล้กับโรม และเมื่อปี พ.ศ.2556 ก็พบชิ้นส่วนที่ 58 ส่วนศีรษะถูกนำกลับมาจากเยอรมนี และชิ้นที่ 59 ซึ่งเป็นส่วนของมือบนหัววัวถูกพบในร้านค้าโบราณวัตถุบนเกาะซาร์ดิเนียของอิตาลี เมื่อปีที่ผ่านมา.

ภาพชิ้นส่วนที่ 58 และ 59 ของเทวรูปหินอ่อนโบราณเทพเจ้ามิธรัส (Mithras) กำลังฆ่าวัว ซึ่งเป็นเทพเจ้ามิธรัส เป็นเทพแห่งการทหาร และเทพเจ้าแห่งแสง รวมถึงเทพเจ้าความซื่อสัตย์ อายุเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 2-3 อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 19 ก.ค. 2560 15:55 19 ก.ค. 2560 15:55 ไทยรัฐ