วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

26 องค์กร ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 26 องค์กร ที่ดำเนินโครงการสนองพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “พระเมตตา ดั่งสายธาร”

คุณหญิงปราณี เอื้อชูเกียรติ กรรมการมูลนิธิฯ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า มูลนิธิฯได้ร่วมกับ 26 องค์กร อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จัดนิทรรศการรูปแบบมีชีวิต เช่น นิทรรศการความสำเร็จของโครงการพระราชดำริใน จ.แม่ฮ่องสอน, นิทรรศการนนทรีทรงปลูก 9 ต้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นิทรรศการคู่พระบารมี สู่ต้นกำเนิดศิลปาชีพฯ นิทรรศการด้วยน้ำพระราชหฤทัยสู่ไพรพนาที่ยั่งยืน เป็นต้น โดยในแต่ละส่วนของทั้ง 26 องค์กร ยังมีกิจกรรมพิเศษ ที่จัดขึ้นตามบูธของตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ดูนกยามเช้ากับสมาคมอนุรักษ์นกฯ, การประกวดพรรณไม้ รวมทั้งการประกวดบอนสีสีเหลืองครั้งแรกในประเทศไทย, การจัดแสดงพันธุ์บัวหลวงในประเทศไทย, การจัดแสดงปลากัดพื้นบ้านของไทย, การจำหน่ายผลิตผลจากการเกษตรทั่วประเทศ อย่างข้าวเจ้า “ซีบูกันตัง” จาก 3 จังหวัดภาคใต้ ที่มาเปิดตัวครั้งแรก และข้าวเจ้าพันธุ์ ก ข 43 ข้าวนุ่มน้ำตาลต่ำ ทางเลือกของผู้ป่วยโรคเบาหวาน และชม “ผ้าไหมยกมุก” ที่มีความงดงาม และมีราคาสูงนับล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการแจกฟรีกล้าไม้สักจากโครงการป่าสักนวมินทราชินี จ.แม่ฮ่องสอน และต้นไม้อื่นๆ และพวงกุญแจที่ทำจากต้นมะขาม สนามหลวง อีกด้วย

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน ในวันที่ 11 ส.ค. โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-14 ส.ค. ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์.

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ 26 องค์กร 19 ก.ค. 2560 15:06 19 ก.ค. 2560 15:07 ไทยรัฐ