วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ซี.พี.ลาวต้อนรับคณะ บสส.รุ่น 7 ศึกษาดูงาน

ผู้บริหารบริษัท ซี.พี.ลาว ให้การต้อนรับประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมคณะผู้อบรม บสส. รุ่นที่ 7 ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานในลาว...     

นายทำนอง พลทองมาก รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซี.พี.ลาว จำกัด กล่าวว่า ได้ให้การต้อนรับ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิศรา และคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บสส.) รุ่นที่ 7 ในโอกาสที่เดินทางเข้าศึกษาดูงานในประเทศลาว ณ โรงแรมจำปาสักแกรนด์ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ประเทศลาว

ทั้งนี้ ซี.พี.ลาว เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้เริ่มดำเนินการในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารในประเทศลาวมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 ครอบคลุมธุรกิจอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอาหาร โดยนำวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เข้าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรชาวลาว เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีนให้ผู้บริโภคชาวลาวได้อย่างเป็นรูปธรรม.
 

ผู้บริหารบริษัท ซี.พี.ลาว ให้การต้อนรับประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ พร้อมคณะผู้อบรม บสส. รุ่นที่ 7 ระหว่างเดินทางไปศึกษาดูงานในลาว... 19 ก.ค. 2560 14:58 ไทยรัฐ