วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.ส่งไม้ต่อที่ดินคืน

โดย สะ-เล-เต

นโยบายทวงคืนผืนป่าที่ดิน ส.ป.ก. ถูกบุกรุก หรือใช้ผิดประเภท หนึ่งในนโยบายหลักช่วยเชิดหน้าชูตาให้รัฐบาล มีผลการทำงานถูกใจประชาชน เพราะยึดจับแบบไม่ไว้หน้า ไม่มีเว้นสีเขียว สีกากี หรือนายทุนใหญ่

หลัง 5 ก.ค.2559 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รับมอบดาบ ม.44 จาก คสช. เชือดพื้นที่ 438 แปลง เนื้อที่ 443,501 ไร่ ใน 28 จังหวัด

ถึงวันนี้ยึดคืนมาได้แล้ว 3.1 แสนไร่ หรือ 70% ของเป้าหมาย

และในบรรดาพื้นที่ยึดคืนมา ส.ป.ก. ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% เตรียมที่จะนำมาจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกินในรูปแบบสหกรณ์ 25 แปลง ใน 5 จังหวัด สระแก้ว นครราชสีมา กาญจนบุรี เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี

เนื้อที่ทั้ง 5 จ. รวม 17,000 ไร่ จะสร้างที่ทำกินให้เกษตรกร 1,400 ราย

สำหรับสถานการณ์ล่าสุด ส.ป.ก.ได้พัฒนาและส่งมอบให้เกษตรกรทำกินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในจังหวัดนครราชสีมา แปลงแรกของอดีตคนสีกากี เนื้อที่ 536 ไร่ ทาง ส.ป.ก.ได้จัดสรรให้เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 35 ราย พร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเป็นแหล่งต้นแบบทำเกษตรกรรมด้านต่างๆ

ส่วนแปลงที่ 2 เนื้อที่ 1,028 ไร่ ในนครราชสีมาเช่นกัน ยึดคืนจากอดีตกรรมการบริษัทน้ำเมายักษ์ใหญ่ กรมชลประทานและกรมการทหารช่างได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร พัฒนาถนน วางท่อระบายน้ำ เมื่อทุกอย่างพร้อมเบ็ดเสร็จ จะคัดเลือกเกษตรกรเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 85 ราย แบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมรายละ 5 ไร่ และที่อยู่อาศัยรายละ 1 ไร่

แต่เนื่องจากพื้นที่แถบนี้เป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่ ส.ป.ก.เลยวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมและเกษตรแบบผสมผสาน พร้อมกับสนับสนุนการรวมกลุ่มทำเกษตรแปลงใหญ่และตั้งเป็นสหกรณ์.

สะ–เล–เต

19 ก.ค. 2560 14:17 ไทยรัฐ