วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หมดยุคกระดาษ! กสิกรไทย ให้บริการหนังสือค้ำประกันผ่าน 'บล็อกเชน'

ธนาคารกสิกรไทย เปิดบริการหนังสือค้ำประกัน ผ่านนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ครั้งแรกในโลก ลดขั้นตอนเวลา ต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม 35%

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีการสร้างเครือข่ายระบบเก็บรักษา และเรียกใช้เอกสารที่มีความปลอดภัยสูง และเริ่มเข้ามาพลิกโฉมหน้าธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเอกสารให้ดีขึ้น เช่น บริการหนังสือค้ำประกัน ซึ่งรัฐวิสาหกิจ และธุรกิจขนาดใหญ่กำหนดให้บริษัทคู่ค้าต้องวางหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจร่วมกัน ส่งผลให้ไทย มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารต่างๆ หมุนเวียนในระบบเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับไอบีเอ็ม ในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน สร้างระบบต้นแบบใช้รับรองเอกสารต้นฉบับ โดยทำการทดสอบบริการบน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย และจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และบจก. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ร่วมพัฒนาบริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชน (Enterprise Letter of Guarantee on Blockchain) เพื่อยกระดับการจัดการเอกสารหนังสือค้ำประกันแก่หน่วยงานผู้รับหนังสือค้ำประกัน และคู่ค้าผู้วางหนังสือค้ำประกัน

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจ หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มีคู่ค้าจำนวนมาก จะเชื่อมโยงเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าทั้งหมดบนมาตรฐานเดียวกันด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 100% ตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบโดยไม่ใช้กระดาษ ปลอดภัยสูง ตรวจสอบได้ง่ายและยังปลอมแปลงยาก รวมทั้งสะดวกรวดเร็วกว่ารูปแบบเดิม ซึ่งสามารถเข้าตรวจสอบได้ทุกที่ ทุกเวลา และจะบันทึกประวัติต่อเป็นห่วงโซ่ แบบอัตโนมัติทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ ยังเอื้อให้เกิดการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายธนาคารต่างๆ ได้ในอนาคต บริษัทผู้รับหนังสือค้ำประกันจึงเข้าระบบเพื่อดูเอกสารหนังสือค้ำประกันของคู่ค้าที่ออกโดยธนาคารต่างๆ ได้ จากการเข้าระบบเพียงครั้งเดียว โดยบริการหนังสือค้ำประกัน บนเทคโนโลยีบล็อกเชน จึงมีประโยชน์ต่อธุรกิจใน 6 ด้าน ได้แก่
1. ความปลอดภัย มีการจัดเก็บข้อมูลขึ้นบนระบบบล็อกเชนที่มีมาตรฐานเดียวกันและตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา
2. ความเร็ว ช่วยลดเวลาขั้นตอนด้านเอกสารจาก 24 ชั่วโมง เหลือเพียง 30 นาที
3. การลดต้นทุน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการจัดการเอกสารลง 2 เท่า
4. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจให้จัดการเอกสารได้รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
5. ข้อมูลรวมศูนย์ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันและ
6.การสร้างโอกาสทางธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น

โดยการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานร่วมกัน สามารถเชื่อมต่อเพื่อต่อยอดได้ในอนาค

ทั้งนี้ ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทย จะมีการออกหนังสือค้ำประกันผ่านระบบธนาคารพาณิชย์ มูลค่ารวมกว่า 1.35 ล้านล้านบาท ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 8% ในจำนวนนี้เป็นหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารกสิกรไทยประมาณ 3.3 แสนล้านบาท ที่ส่วนแบ่งตลาด 25% เป็นอันดับหนึ่ง เป็นการใช้บริการหนังสือค้ำประกันผ่านสาขา 80% และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ 20%

อย่างไรก็ตาม ธนาคารตั้งเป้าว่าในสิ้นปี 2561 จะสามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 35% โดยเป็นสัดส่วนที่ใช้ผ่านบล็อกเชน 5% การบริการหนังสือค้ำประกันบนเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกนี้ จะถูกนำไปใช้และพัฒนาให้เป็นมาตรฐานใหม่ที่เป็นสากล

โดย บล็อกเชนจะเอื้อให้ทุกภาคส่วนในระบบเชื่อมต่อและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ร่วมกัน ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศพร้อมขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ธนาคารกสิกรไทย เปิดบริการหนังสือค้ำประกัน ผ่านนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ครั้งแรกในโลก ลดขั้นตอนเวลา ต้นทุน เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการใช้งานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม 35% 19 ก.ค. 2560 13:35 ไทยรัฐ