วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อูเบอร์' ยื่น สนช.แก้ พ.ร.บ.รถยนต์เปิดทางผลักดันให้ถูกต้องตาม ก.ม.

"อูเบอร์" ยื่น สนช.แก้ พ.ร.บ.รถยนต์ เปิดทางการบริการร่วมเดินทางให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยกประชาชน 5.1 หมื่นคน เข้าชื่อสนับสนุน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 60 ที่รัฐสภา นางเอมี่ กุลโรจน์ปัญญา ผอ.การสื่อสารองค์กรและนโยบายเอเซียนแปซิฟิกอูเบอร์ (เอเชียแปซิฟิก) ยื่นหนังสือถึง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่าน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เรียกร้องให้ สนช.ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 ให้รองรับการให้บริการร่วมเดินทางในกรณีอูเบอร์ ที่เป็นรูปแบบการนำเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน มาใช้ในการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่จะก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0 และรัฐธรรมนูญปี 60 มาตรา 77 ที่ระบุให้รัฐต้องปรับปรุงกฎหมายที่ไม่เข้ากับบริบทในปัจจุบัน หรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิต หรือกระทบต่อภาคประชาชน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลออกกฎหมายรองรับกรณีอูเบอร์ ที่ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากประชาชน จำนวน 51,000 คน ลงชื่อเห็นด้วย

"อูเบอร์" ยื่น สนช.แก้ พ.ร.บ.รถยนต์ เปิดทางการบริการร่วมเดินทางให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผลักดันประเทศเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ยกประชาชน 5.1 หมื่นคน เข้าชื่อสนับสนุน 19 ก.ค. 2560 12:59 19 ก.ค. 2560 14:32 ไทยรัฐ