วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วินธัย โต้ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ไม่ทับซ้อน 'ป.ป.ท.-ศอตช.'

โฆษก คสช. แจง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้ทำงานทับซ้อน "ป.ป.ท.-ศอตช." พร้อมตั้งเลขาฯ เป็นคณะทำงาน

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่บุคคลกล่าวถึง การตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐของ คสช. เป็นการซ้ำซ้อนงานของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นั้นว่า ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการเพิ่มช่องทางแจ้งเบาะแสในพฤติกรรมที่ไม่เรียบร้อยเหมาะสมในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนได้พบเห็นและสัมผัส จนรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยในขั้นนี้จะทำหน้าที่เฉพาะการรับเรื่องร้องเรียนมาเท่านั้น หลังจากนั้นจะมีการสรุปกลั่นกรอง นำส่งให้หน่วยงานตามกระบวนการ อย่าง ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) หรือ ป.ป.ท. ต่อไป หรืออาจมีการติดตามและคอยอำนวยความสะดวกให้ คงมิได้เข้าไปก้าวก่ายงานสืบสวนสอบสวนของ ป.ป.ท. แต่อย่างใด ซึ่งในภาพรวมจะเป็นการสนับสนุนและเสริมงานให้กัน และยิ่งข้อจำกัดเรื่องที่ตั้งหน่วยงานของ ป.ป.ท.ในส่วนภูมิภาคก็ยังมีไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด

พ.อ.วินธัย กล่าวอีกว่า การตั้งศูนย์ร้องเรียนในครั้งนี้ จึงเสมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกันอย่างเป็นระบบระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ให้เข้าถึงกันสะดวกมากยิ่งขึ้น ส่วนในระดับคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลที่ได้มาจากประชาชน ทาง คสช.ก็ได้แต่งตั้งให้เลขาธิการ ป.ป.ท. และเลขาธิการ ศอตช.เป็นคณะทำงาน เพื่อประสานการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง โดยเฉพาะเพื่อการเดินเรื่องต่อเนื่องไปให้ได้ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวนที่จะต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังประชาชน

โฆษก คสช. แจง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ไม่ได้ทำงานทับซ้อน "ป.ป.ท.-ศอตช." พร้อมตั้งเลขาฯ เป็นคณะทำงาน 19 ก.ค. 2560 12:33 19 ก.ค. 2560 14:40 ไทยรัฐ