วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนว.จับมือ ICRC จัดประชุมด้านนิติเวชศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วม ICRC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายองค์การรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลระหว่างประเทศสมาชิก

ที่โรงแรมดิวารี พัทยา ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานการประชุมประจำปีเครือข่ายองค์การรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 6 โดยมี นายบีท ชไวเซอร์ ผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) นายสมณ์ พรหมรส ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายซาห์ มาห์มู๊ด ประธานเครือข่าย Apmla ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์ แพทย์ผู้ปฏิบัติงานทางนิติเวชศาสตร์จากต่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการทางนิติเวชจาก 17 ประเทศ รวมจำนวน 180 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดประชุมประจำปีเครือข่ายองค์การรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน และระดับนานาชาติในอนาคตข้างหน้า อีกทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านนิติเวชศาสตร์ระหว่างสมาคมเครือข่ายแพทย์นิติเวชแห่งเอเชียแปซิฟิก และผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิติเวชศาสตร์จากนานาประเทศ 2. การเปิดเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทางนิติเวชศาสตร์จากนานาประเทศร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามาตรฐานการให้บริการทางนิติเวชศาสตร์

โดยการประชุมในครั้งนี้ ICRC ในฐานะองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และมีประสบการณ์ทำงานในด้านนิติวิทยาศาสตร์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น ทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา เอเชีย และตะวันออกกลาง ฯลฯ ได้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลกกับผู้เข้าร่วมการประชุม เนื่องจาก ICRC เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของการทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างรอบด้านของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความทันสมัยและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ร่วม ICRC เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีเครือข่ายองค์การรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์... 19 ก.ค. 2560 11:53 20 ก.ค. 2560 05:36 ไทยรัฐ