วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตม.สระแก้ว-กงสุลกัมพูชา หารือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในไทย

ตม.สระแก้ว และภาคประชาชนร่วมกับกงสุลใหญ่กัมพูชา หารือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะประชาสัมพันธ์แนะนำแรงงานต้องมีเอกสารอนุญาตทำงาน และหนังสือเดินทางที่ถูกต้องหากจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย...


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ก.ค.60 ที่ ตม.จว.สระแก้ว พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว ได้จัดประชุมคณะกรรมการภาคประชาชน (ประชาคมข่าว) โดยได้เชิญหน่วยงานในพื้นที่ จ.สระแก้ว ประกอบด้วย กองกำลังบูรพา, มทบ.ที่ 19, กอ.รมน.จว.สระแก้ว, ป้องกันจังหวัดสระแก้ว, ปลัดอำเภออรัญประเทศ, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว (พม.จว.สระแก้ว), แรงงานจังหวัดสระแก้ว, ศุลกากรอรัญประเทศ, เทศบาลเมืองอรัญประเทศ, ตำรวจท่องเที่ยวสระแก้ว, ตำรวจสันติบาลสระแก้ว, สภ.คลองลึก, กก.ตชด.12, สำนักงานประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา (สน.ปทก.), หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 12 และ 13 (ฉก.กรม.ทพ.ที่ 12, 13, พร้อมด้วย นายเง็ก บุนลี รองกงสุลใหญ่กัมพูชา ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมหารือ โดยมีนายบำรุง ล้อเจริญวัฒนชัย ประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการภาคประชาชน (ประชาคมข่าว) เป็นประธานการประชุม


ซึ่งในที่ประชุมได้มีการหารือในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนและหน่วยงานข้างเคียง เพื่อให้ประชาคมข่าวเป็นที่ยอมรับของประชาชน และได้มีการหยิบยกแนวทางการปฏิบัติของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินขึ้นมาหารือ โดยที่ประชุมได้ร้องขอให้กงสุลใหญ่กัมพูชาแนะนำประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยเข้าใจถึงมาตรการตาม พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 โดยเฉพาะการต้องมีเอกสารขออนุญาตทำงาน และหนังสือเดินทางอย่างถูกต้อง ซึ่งนายเง็ก บุนลี รองกงสุลใหญ่กัมพูชา ประจำประเทศไทย รับปากจะร่วมมือกับฝ่ายไทยอย่างเต็มที่


จากนั้นนายเง็ก บุนลี รองกงสุลใหญ่กัมพูชา ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึง ความคืบหน้าการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวรฯ ว่า ขณะนี้ทางกัมพูชาอยู่ระหว่างการออกแบบด้านโครงสร้างพื้นฐาน และรอการประกาศของกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาเท่านั้น ทั้งนี้การประชุมหารือเป็นไปอย่างมิตรภาพที่ดีท่ามกลางบรรยากาศที่ชื่นมื่นของทุกฝ่ายที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน


พ.ต.อ.เบญจพล รอดสวาสดิ์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว เผยว่าการประชุมคณะกรรมการภาคประชาชนหรือประชาคมข่าว ในวันนี้ได้มีการหารือและการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ซึ่งทางกงสุลใหญ่กัมพูชาประจำประเทศไทยจะร่วมกับฝ่ายไทยในการประชาสัมพันธ์และแนะนำแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีเอกสารการขออนุญาตทำงานและต้องมีหนังสือเดินทางทุกคนทั้งในรูปของพาสปอร์ตแรงงานและบอเดอร์พาสแรงงาน เป็นต้น ซึ่งขณะนี้เริ่มมีแรงงานชาวกัมพูชา ที่เดินทางกลับประเทศแล้วไปทำพาสปอร์ตแรงงานและบอเดอร์พาสแรงงาน ทยอยเดินทางกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว.

ตม.สระแก้ว และภาคประชาชนร่วมกับกงสุลใหญ่กัมพูชา หารือแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะประชาสัมพันธ์แนะนำแรงงานต้องมีเอกสารอนุญาตทำงาน และหนังสือเดินทางที่ถูกต้องหากจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย...
 19 ก.ค. 2560 11:13 19 ก.ค. 2560 11:23 ไทยรัฐ