วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Be of one mind

ตามประธานคณะกรรมาธิการไปดูการประชุมที่เมืองการาตีงกา (Caratinga) รัฐมีนัสชีไรส์ สาธารณรัฐบราซิล การประชุมน่าเบื่อ มาก นั่งฟังไม่นาน My mind was beginning to wander. สมองของฉันก็เริ่มไปเดินเล่น ผู้อ่านท่านครับ wander เป็นกริยา หมายถึง เดินเล่น วลี somebody’s mind wander สื่อถึง ขาดความสนใจเพราะสิ่งนั้นน่าเบื่อ

แต่ถ้าเจอวลี somebody’s mind is racing สื่อถึงคิดอย่างรวดเร็วมาก อย่าง หนักมาก เพราะตื่นเต้นตกใจ หลังจากรู้ว่าตนเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 จะได้เงินมา 180 ล้านบาท ลุงอิย้าดลืมตาอ้าปากค้าง John tried to reassure him,but Ancle Aiyad's mind was racing. จอห์นพยายามปลอบให้ลุงสงบใจ แต่ลุงอิย้าดสติแตกไปแล้ว

นำทีมหมากเก็บไทยไปแข่งขันหมากเก็บโลกที่เมืองโกตูอี (Cotui) สาธารณรัฐโดมินิกัน สมบัติไม่มีความสุขเลย เพราะใจนึกถึงแต่เรื่องหนูนาที่เลี้ยงไว้ 2 ตัว กลัวว่าจะไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำพวกมัน ขณะที่กำลังดูแข่งขันหมากเก็บ Sombat’s mind didn’t seem to be on the game at all. ผู้อ่าน ท่านครับ somebody’s mind is not on something สื่อถึงคนคนนั้นไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้สนใจในเรื่องที่กำลังทำอยู่เพราะไปคิดหรือกังวลใจเกี่ยวกับสิ่งอื่น ประโยคข้างบนก็คือ สมบัติไม่ได้สนใจเกมการแข่งหมากเก็บเลย (ใจคิดถึงแต่เรื่องหนูนา)

ส่วน be of one mind, of the same mind หรือ of like mind วลีเหล่านี้สื่อถึง มีความเห็นแบบเดียวกัน คิดเห็นเหมือนกัน The government and the parliament are of one mind on the new bill. รัฐบาลและรัฐสภามีความเห็นชอบในร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

19 ก.ค. 2560 10:06 19 ก.ค. 2560 10:06 ไทยรัฐ