วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งคณะทำงาน 5 จังหวัด 4 กรมและ ทร.รับน้ำท่วมกรุง

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังการประชุมกับจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนจาก 5 จังหวัด กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และกรุงเทพมหานคร กำหนดแผนในการทำงาน โดยประเมินสถานการณ์ทั้งก่อนและหลังฝนตก รวมทั้งกำหนดแผนสำหรับพื้นที่รอยต่อ การพร่องน้ำ การระบายน้ำ จุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมที่ควรมีการเฝ้าระวังร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดขึ้นเลย โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบประสานกับกระทรวงมหาดไทยในการแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ โดยกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 21 ก.ค. และให้มีการประชุมนัดแรกในวันจันทร์ที่ 24 ก.ค.นี้.

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยหลังการประชุมกับจังหวัดปริมณฑล 5 จังหวัด ว่า ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนจาก 5 จังหวัด กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา 19 ก.ค. 2560 03:27 ไทยรัฐ