วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พงษ์ภาณุ' เดินหน้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร สร้างความเชื่อมั่น สตรีทฟู้ด

ปลัดฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา “เดินหน้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร” ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร สร้างความเชื่อมั่น Street Food สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ อาหารไทยริมทาง เชื่อจะเป็นตัวช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ...

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2560 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การท่องเที่ยว เชิงอาหาร (Street food) ในประเทศไทย นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ เนื่องจากอาหารไทยได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ สตรีทฟู้ด (Street food) ในประเทศไทย 5 อันดับแรก ประกอบด้วย จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา จึงเห็นได้ว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จะเป็นส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศได้ ทั้งนี้ ในกรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการจัดรณรงค์เรื่องการท่องเที่ยว เชิงอาหาร โดยถนนข้าวสารถือเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เนื่องจากเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวภาคค่ำ (Night Tourism) และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ปลัด ก.ท่องเที่ยวฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพมาตรฐาน ตลอดจนความสะอาดของพื้นที่ ซึ่งผู้ค้าจะต้องสวมหมวก สวมผ้ากันเปื้อน ภาชนะมีความสะอาด ทิ้ง ล้าง อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวในระยะยาว โดยจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงเน้นย้ำความปลอดภัยทางด้านชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมอบหมายให้ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) ที่ประจำอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้ง 15 จังหวัด 16 ศูนย์ เชื่อมั่นว่าจะเป็นการช่วยยกระดับและส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากลพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารมีทั้งห้องอาหารและรถเข็น ประมาณ 170 แห่ง คาดว่าในปีนี้จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 750 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 62 ล้านบาท ในจำนวนนี้ ร้อยละ 60 เป็นรถเข็น/แผงลอย จำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม/ของทานเล่น (แมลง)/ ของหวาน/ไอศกรีม/ไม้ อีกร้อยละ 40 เป็นร้านอาหารประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นอาหารไทย ญี่ปุ่น ตะวันตก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นถึงการท่องเที่ยวภาคค่ำ (Night Tourism) ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวมาใช้เวลาในประเทศมากขึ้น มีการพำนักค้างคืนและอยู่ยาวขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีถิ่นแบบไทย (Local Experience) เป็นอีกหนึ่งทางที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยมากขึ้น โดยมุ่งเน้นใน 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวหลัก คือ เส้นทางตามรอยพระบาท (Royal Project) การท่องเที่ยว ทางรถไฟ (Train Tourism) การจัดประชุมสัมมนา (MICE) สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างรายได้ และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ตลาดท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศ ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสร้างการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง สมดุล ยั่งยืน.

ปลัดฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา “เดินหน้าท่องเที่ยวเชิงอาหาร” ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร สร้างความเชื่อมั่น Street Food สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ อาหารไทยริมทาง เชื่อจะเป็นตัวช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ... 19 ก.ค. 2560 01:20 19 ก.ค. 2560 01:25 ไทยรัฐ