วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายจ้างหวังสูง ม.44 แก้แรงงานต่างด้าวไม่พอ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า 9 องค์กรภาคีเครือข่ายนายจ้าง เตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข พ.ร.บ.แรงงานต่างด้าว ให้สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน เนื่องจากยังมีหลายประเด็นที่จะเป็นอุปสรรคในอนาคต แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศใช้ ม.44 ชะลอบังคับใช้ใน 4 มาตราของ พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560

โดยจากการหารือขององค์กรนายจ้างและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเห็นตรงกันที่จะเสนอแนะให้ภาครัฐแก้ไข ได้แก่ 1.ภายใต้ พ.ร.บ.แรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 แม้ว่ารัฐบาลจะผ่อนผันในการชะลอบังคับใช้ 4 มาตรา แต่ก็พบว่าหลังจากผ่อนผัน 180 วัน ก็จะกลับมาบังคับใช้ ซึ่งบทปรับที่กระจายไปอยู่ในมาตราต่างๆของกฎหมายกว่า 10 มาตรา เป็นบทปรับ ที่สูงเฉลี่ย 800,000 บาท ถือว่าสูงเกินไปเหมือนกับเป็นเรื่องของการค้ามนุษย์ จึงได้เสนอบทปรับควรอยู่ในระดับ 10,000 บาทเท่านั้น 2. ภาครัฐควรจะแก้ไขมาตรา 7 ที่ว่าด้วยอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำหรืออาชีพสงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าหลายอาชีพส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ ไม่มีคนไทยทำแล้ว ต้องอาศัยต่างด้าว จึงควรจะปรับแก้ไขจุดนี้ให้เหมาะสม เพราะมาตราดังกล่าวกำหนดไว้ตั้งแต่ปี 2522 ซึ่งถือว่าล้าสมัย 3.กฎหมายแรงงาน กำหนดลักษณะความผิดและบทลงโทษที่เป็นคดีอาญา เห็นว่าไม่ควรจะกำหนดไว้สูง ควรกำหนดเป็นเพียงบทปรับสูงสุดก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากคดีอาญามีกฎหมายอื่นๆรองรับอยู่แล้ว เช่น การกักขังหน่วงเหนี่ยว การทำร้ายร่างกาย การกำหนดบทลงโทษให้เป็นคดีอาญา จะยิ่งเปิดช่องให้มีการเรียกเงินได้มากขึ้น 4.ขอให้รัฐบาลกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีบัตรใดๆเลย เกือบล้านคน ได้รับการผ่อนผันเช่นเดียวกับแรงงานที่ถือบัตรสีชมพู ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ขยายไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.2561 และระบุให้ต่ออายุได้ไปจนถึงปี 2563 เนื่องจากลูกจ้างมีจำนวนมาก ต้องขึ้นทะเบียนในเวลาเพียง 3 เดือน ก็จะทำให้เกิดระบบใต้ดินอีก.

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย เปิดเผยว่า 9 องค์กรภาคีเครือข่ายนายจ้าง เตรียมยื่นหนังสือถึง พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน เพื่อเสนอแนวทางแก้ไข พ.ร.บ.แรงงานต่างด้าว 19 ก.ค. 2560 00:34 21 ก.ค. 2560 00:58 ไทยรัฐ