วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดันนมวัวแดงผงาด เจาะตลาดฮาลาล

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปี 64 เป็นปีนมแห่งชาตินั้น อสค.มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ 11,000 ล้านบาท จากปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้ที่ 9,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ต่อปี ดังนั้นเพื่อสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด ทาง อสค.จึงจะผลักดันให้มีการส่งออกนมไปยังตลาดเพื่อนบ้านมากขึ้น จากปัจจุบันส่งออกไปยังลาว กัมพูชา และพม่า ซึ่งสร้างรายได้ราว 700 ล้านบาท โดยปีนี้จะผลักดันให้ส่งออกไปยังมาเลเซียหรือตลาดฮาลาล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรองโรงงานผลิตที่ จ.สุโขทัย หากได้รับความเห็นชอบจะใช้โรงงานดังกล่าวเป็นฐานการส่งออกในตลาด

นอกจากนี้ การเปิดตลาดมาเลเซียนั้นจะเป็นช่องทางให้สินค้านมวัวแดงไปเจาะตลาดมุสลิมตะวันออกกลางได้ด้วย โดยจุดแข็งของไทย-เดนมาร์คเป็นนมโคแท้ 100% ซึ่งจะทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเร็วขึ้น อย่างไรก็ตามการสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายต้องคำนึงถึงผลผลิตนมโคด้วย เนื่องจาก อสค.รับซื้อได้เพียง 7,000 ตันต่อวัน จากผลผลิตทั้งประเทศ 31,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ยูเอชทีตราไทย-เดนมาร์ค “คิดดี” เพื่อเจาะกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 3-8 ขวบด้วย ปัจจุบัน อสค.มีกำลังการผลิตนม ยูเอชที คิดดี วันละ 20 ตัน.

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปี 64 เป็นปีนมแห่งชาตินั้น อสค.มีเป้าหมายที่จะสร้างรายได้ 11,000 ล้านบาท... 18 ก.ค. 2560 23:51 19 ก.ค. 2560 00:01 ไทยรัฐ