วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.เห็นชอบเกณฑ์ใหม่ ตั้งบอร์ดรัฐวิสาหกิจ ปิดทางนักการเมืองหาประโยชน์

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เน้นโปร่งใส รอบคอบ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ปิดทางนักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์เหมือนในอดีต...

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากภายในเดือน ก.ค.60 นี้ มีกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 20 แห่งที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นเพื่อให้สามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และให้นำสมรรถนะหลักและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) ตรงต่อความต้องการของรัฐวิสาหกิจ ทาง คนร.จึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม.พิจารณาโดยเร่งด่วน

"ในเดือน ก.ค.นี้ จะมีรัฐวิสาหกิจ 20 แห่ง ที่กรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่งและจำเป็นต้องแต่งตั้งใหม่ จึงต้องมีการปรับปรุงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการัฐวิสาหกิจให้โปร่งใส รอบคอบ เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

นอกจากนี้หลักเกณฑ์ใหม่แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 9 ข้อ ยังจะช่วยให้นักการเมืองไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบอร์ดของรัฐวิสาหกิจได้เหมือนเช่นในอดีต ทำให้ขณะนี้จะมีรัฐวิสาหกิจ 1 ใน 3 ที่จะเข้าสู่กฎเกณฑ์ใหม่ และในอนาคตเมื่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นมีกรรมการที่ครบวาระ จะเริ่มทยอยใช้กฎเกณฑ์ใหม่นี้ไปจนครบทั้ง 56 แห่ง

ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายรัฐวิสาหกิจนั้นๆ ที่ให้อำนาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอนประกอบด้วย เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2537 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และบทกำกับข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

สำหรับคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่ครบวาระและกำลังจะแต่งตั้งใหม่ 20 แห่ง จากรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศทั้งหมด 56 แห่ง เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร, องค์การคลังสินค้า, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, โรงงานไพ่ และองค์การสุรา เป็นต้น โดยคาดว่าจะทยอยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์ใหม่ครบทั้ง 56 แห่งได้ภายใน 3 ปี.

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ แต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เน้นโปร่งใส รอบคอบ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ปิดทางนักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์เหมือนในอดีต... 18 ก.ค. 2560 17:02 ไทยรัฐ