วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้นสุดผ่อนผันแรงงานต่างด้าว ตม.มาเลย์ จับคนไทยลอบทำงาน กว่า 100 ราย

ตม.มาเลเซีย จับคนไทยลักลอบทำงานกว่า 100 ราย หลังสิ้นสุดผ่อนผันแรงงานต่างด้าว แนะคนที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้ไปอย่างถูกกฎหมาย ห้ามลักลอบโดยเด็ดขาด..

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย แจ้งว่า กรมการตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) มาเลเซียประกาศว่า ได้เริ่มปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมนายจ้างและลูกจ้าง ที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายทั่วประเทศอย่างเข้มงวด

หลังสิ้นสุดระยะเวลา การออกบัตรอิเลกทรอนิกส์ (E-Kad) ผ่อนผันให้กับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่ไม่มีหนังสือเดินทาง ตามโครงการ Rehiring Program เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยในช่วงวันที่ 1-10 ก.ค. 60 สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ จำนวน 3,014 คน ซึ่งในจำนวนนี้เป็นคนไทย จำนวน 111 คน และดำเนินคดีนายจ้างแล้ว 57 ราย

ทั้งนี้ ตม.มาเลเซีย ยังย้ำอีกว่าปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมอย่างเข้มงวดในครั้งนี้ จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่มีกำหนดสิ้นสุด กรมการจัดหางาน ขอแนะนำให้คนไทยในมาเลเซีย ทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างรีบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายมาเลเซีย ย้ำผู้ประสงค์จะไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียให้ไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าลักลอบเข้าไปโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม การเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียทุกอาชีพและทุกประเภท จะต้องได้รับอนุญาตให้ทำงาน (work permit) ซึ่งหากพบว่าเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จะมีโทษรุนแรง ปรับไม่เกิน 10,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเฆี่ยน 6 ครั้ง

รวมทั้ง ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับตามระยะเวลาของโทษคือ 6 เดือน ถึง 1 ปี ปรับ 2,100 ริงกิต มากกว่า 2 ปี ถึง 6 ปี ปรับ 3,000 ริงกิต หรือทั้งจำทั้งปรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694.

ตม.มาเลเซีย จับคนไทยลักลอบทำงานกว่า 100 ราย หลังสิ้นสุดผ่อนผันแรงงานต่างด้าว แนะคนที่จะเข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ให้ไปอย่างถูกกฎหมาย ห้ามลักลอบโดยเด็ดขาด.. 18 ก.ค. 2560 16:32 18 ก.ค. 2560 18:18 ไทยรัฐ