วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต.เก็บอาวุธลับ ไม่ยื่นศาลฯ ตีความเซตซีโร่ มติเอกฉันท์ยื่น 2 ประเด็น

กกต.มีมติเอกฉันท์ ยื่นศาล รธน.2 ประเด็น "อำนาจจัด ลต.ท้องถิ่น-กกต.คนเดียวสั่ง ลต.ใหม่" ไร้ปมเซตซีโร่ สั่ง สนง.หาช่องยื่นศาลฯ

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวภายหลังการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเอกฉันท์ให้สำนักงาน กกต.พิจารณาช่องทางที่จะยื่นร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อให้วินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญใน 2 ประเด็น คือ 1. ให้ยื่นในประเด็นที่มาตรา 26 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ตัดอำนาจ กกต.คนเดียวในการสั่งระงับยับยั้งเลือกตั้งได้ หากพบการกระทำการที่เข้าข่ายเป็นการทุจริต 2. ให้ยื่นในประเด็นมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต.ที่ตัดอำนาจ กกต.ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เอง ทั้ง 2 ประเด็นนี้ กกต.เห็นว่าหากประกาศใช้เป็นกฎหมายจะเกิดผลเสีย นำไปสู่การตีความว่าบทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ และอาจมีปัญหาในแง่การปฏิรูปประเทศ ไม่สามารถทำให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม

นายสมชัย กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นอื่นๆ กกต.ไม่ติดใจที่จะส่งศาล โดยเฉพาะเรื่องเซตซีโร่ กกต. เพราะถ้ายื่นก็จะทำให้สังคมเข้าใจว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ส่วนที่ กกต.ไม่ใช้ช่องทางยื่นหนังสือผ่าน สนช.หรือนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากเห็นว่าทั้งสองช่องทางเราไม่สามารถไปก้าวล่วงได้ อีกทั้งที่ผ่านมา กกต.ได้แสดงความเห็นต่อสาธารณะแล้วว่า ร่างกฎหมายมีปัญหาอย่างไร ก็เพียงพอที่นายกฯ จะนำไปประกอบการพิจารณาว่า สมควรที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาก่อนนำร่างกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯหรือไม่ การจะยื่นหรือไม่ก็เป็นสิทธิของนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร ส่วนการใช้สิทธิส่วนตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ในการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนตัวยังไม่มีคำตอบว่าจะต้องยื่นหรือไม่ ยืนยันว่าถ้าจะยื่นก็ไม่ได้ยื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่ต่อ แต่จะยื่นเพื่อให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้ มีข้อความว่าพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชน

กกต.มีมติเอกฉันท์ ยื่นศาล รธน.2 ประเด็น "อำนาจจัด ลต.ท้องถิ่น-กกต.คนเดียวสั่ง ลต.ใหม่" ไร้ปมเซตซีโร่ สั่ง สนง.หาช่องยื่นศาลฯ