วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'มาร์ค' แนะ รบ.ทบทวนนโยบายสินค้าเกษตร ชี้มีวิธีแก้ไม่เป็นภาระงบแผ่นดิน

"อภิสิทธิ์" แนะรัฐทบทวนนโยบายสินค้าเกษตร สอนมวยนายกฯ มีวิธีแก้ไม่เป็นภาระงบฯ แผ่นดิน วอน "บิ๊กตู่" อย่าโทษเกษตรกรแห่ปลูก ไม่ใช่การแก้ไข ส่ง "เกียรติ" ยื่นทางแก้ พณ. 19 ก.ค.นี้

เมื่อเวลา 10.30 น. กลุ่มตัวแทนเกษตรกรและสมาคมพืชไร่ข้าวโพดหลายจังหวัด อาทิ จ.กาญจนบุรี จ.นครสวรรค์ จ.เพชรบูรณ์ และ จ.แพร่ เข้าพบ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะ ที่พรรคประชาธิปัตย์ โดยใช้เวลาหารือนานกว่าชั่วโมง

ต่อมา เวลา 11.45 น. หลังการหารือดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ทางกลุ่มเกษตรกรและสมาคมฯ ได้หารือถึงสาเหตุของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายนำเข้าข้าวสาลีมาทดแทนมากเกินไป จึงส่งผลให้ราคามันสำปะหลังและข้าวโพดตกต่ำลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมาทดแทน จนส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศไทยลดต่ำลงอย่างมาก ทั้งนี้ เกษตรกรต้องการให้รัฐบาลทบทวน และดูแลกลไกการซื้อขายสินค้าเกษตรภายในประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดการเอาเปรียบเกษตรกร รวมถึงทบทวนภาษีการนำเข้าสินค้าเกษตร ซึ่งปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำเป็นส่ิงที่มีวิธีการแก้ปัญหา แต่ที่ผ่านมา เมื่อนายกรัฐมนตรีพูดถึงการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรก็จะกล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีงบประมาณ ทั้งที่ข้อเท็จจริงยังมีวิธีการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร ที่ไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน

นายอภิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ภายหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาก่อนหน้านี้ ก็ยังได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เริ่มเห็นว่านายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้หน่วยงานราชการในประเทศใช้ยางพารา และผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพิ่มขึ้น แต่ก็อยากให้ดูแลกลไกการค้าขายยางพารา และไม่อยากให้นายกฯ กล่าวโทษเกษตรกรว่า ทำการเพาะปลูกโดยไม่วางแผน หรือแห่ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เพราะไม่เป็นผลดีกับการแก้ไขปัญหา โดยในวันที่ 19 ก.ค.นี้ นายเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะ จะเดินทางไปที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังต่อไป

"อภิสิทธิ์" แนะรัฐทบทวนนโยบายสินค้าเกษตร สอนมวยนายกฯ มีวิธีแก้ไม่เป็นภาระงบฯ แผ่นดิน วอน "บิ๊กตู่" อย่าโทษเกษตรกรแห่ปลูก ไม่ใช่การแก้ไข ส่ง "เกียรติ" ยื่นทางแก้ พณ.19 ก.ค.นี้ 18 ก.ค. 2560 15:16 ไทยรัฐ