วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยาสูบ

ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา พ.ร.บ.ยาสูบฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว สาระสำคัญ อาทิ ห้ามผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบทำกิจกรรม CSR ซึ่งในส่วนผู้ประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาสูบนี้ รวมไปถึงโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังด้วย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานยาสูบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaitobacco.or.th

เกี่ยวกับองค์กร นำเสนอความเป็นมาของโรงงานยาสูบ อุตสาหกรรมยาสูบในประเทศไทยและข้อมูลผู้บริหาร บริการ&สอบถาม เปิดเป็นช่องทางรับแจ้งเบาะแสบุหรี่ปลอม นอกจากนั้น บทความ ยังนำเสนอเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปลูกและธุรกิจใบยาสูบ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งในไทย...

18 ก.ค. 2560 14:27 18 ก.ค. 2560 14:27 ไทยรัฐ