วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เห็นชอบเพิ่มค่าตอบแทนปฏิรูป ตร.อึ้ง พงส.ถูกเบี้ยวค่าทำสำนวน 729 ล.

สปท.เห็นชอบแผนปฏิรูปตำรวจ ชงเพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัย-ตรากตรำทำงานหนัก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แฉพนักงานสอบสวนถูกเบี้ยวค่าตอบแทนทำสำนวน 729 ล้านบาท ส่งผลให้ตำรวจไม่อยากรับคดีเพิ่ม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) มี นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน สปท.ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปท. เรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณกิจการตำรวจ เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชน

โดย พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธานอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานฉบับดังกล่าว กล่าวว่า ปัจจุบันตำรวจประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังพล ยานพาหนะ และเชื้อเพลิงของสถานีตำรวจทั่วประเทศ การขาดแคลนดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ไม่สามารถจัดวางกำลังในสายงานต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่นครบาลที่มีกำลังสายตรวจอยู่เพียง 12,204 คน ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการป้องกันอาชญากรรม ขณะเดียวกันยังมีปัญหาเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวน เนื่องจากการทำสำนวนสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่พนักงานสอบสวนต้องสำรองเงินส่วนตัวออกไปก่อนบางคดี ไม่สามารถเบิกจ่ายกลับคืนมาได้ ทำให้พนักงานสอบสวนไม่อยากรับคดีเพราะจะมีค่าใช้จ่ายตามมา ซึ่งปัจจุบันมียอดค้างการจ่ายค่าตอบแทนการทำสำนวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน สะสมมาตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน เป็นจำนวน 729 ล้านบาท จึงบั่นทอนประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจพนักงานสอบสวนอย่างมาก

พล.ต.อ.วรพงษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังพบปัญหาเงินเดือน และค่าตอบแทนตำรวจสายปฏิบัติการไม่เหมาะสมกับภารกิจ และความรับผิดชอบและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต บาดเจ็บมากกว่าข้าราชการพลเรือนอื่นๆ ถึง 13-56-22 เท่า แต่ได้รับเงินเดือนน้อย ทั้งที่ประเทศอื่นให้เงินเดือนตำรวจมากกว่าข้าราชการพลเรือนอื่นๆ จากความตรากตรำของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก จนเกิดความเครียด ทำให้มีสถิติตำรวจฆ่าตัวตายบ่อยครั้ง โดยปี 2557 มีตำรวจฆ่าตัวตาย 40 คน ปี 2558 จำนวน 38 คน ปี 2559 จำนวน 35 คน รวม 3 ปี มีตำรวจฆ่าตัวตาย 113 คน ดังนั้น กมธ. มีข้อเสนอว่าควรจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญา ของพนักงานสอบสวนในแต่ละปีให้ครบถ้วน ตามจำนวนคดีที่เกิดขึ้นจริงไม่มียอดค้างชำระ และควรปรับค่าตอบแทนตำรวจให้เหมาะกับความเหน็ดเหนื่อยและความเสี่ยงภัย อาทิ การเพิ่มเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่มีความเสี่ยงภัย การเพิ่มเงินประจำตำแหน่งแก่ตำรวจที่ต้องเหน็ดเหนื่อยตรากตรำ ตามจำนวนชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มขึ้น ให้เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานการทำงานของข้าราชการพลเรือน

ทั้งนี้สมาชิก สปท.ส่วนใหญ่อภิปรายสนับสนุนรายงานฉบับนี้เห็นด้วยให้เพิ่มอัตรากำลังพล และปรับค่าตอบแทนต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขวัญกำลังใจตำรวจในการปฏิบัติงาน จากนั้นที่ประชุม สปท.ลงมติเห็นชอบรายงานด้วยคะแนน 129 ต่อ 1 งดออกเสียง 16 ส่งรายงานให้ ครม.และคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน พิจารณาต่อไป

สปท.เห็นชอบแผนปฏิรูปตำรวจ ชงเพิ่มค่าตอบแทนเสี่ยงภัย-ตรากตรำทำงานหนัก เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แฉพนักงานสอบสวนถูกเบี้ยวค่าตอบแทนทำสำนวน 729 ล้านบาท ส่งผลให้ตำรวจไม่อยากรับคดีเพิ่ม 18 ก.ค. 2560 13:58 18 ก.ค. 2560 15:13 ไทยรัฐ