วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชพน.เชื่อใจ รบ.ขานรับร่างสัญญาประชาคมสร้างปรองดอง

ชพน.ขานรับร่างสัญญาประชาคม แนะรัฐบาลสร้างแนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลที่ชัดเจน ย้ำดึง ปชช.มีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา โฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงร่างสัญญาประชาคมว่า พรรคชาติพัฒนาเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางการดำเนินการสร้างความปรองดองของรัฐบาล โดยเชื่อมั่นใจในเจตนาที่ดีของรัฐบาล ที่ต้องการให้ประเทศเกิดความสามัคคี และมีความพยายามแก้ไขปัญหาของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า แต่ร่างสัญญาประชาคมดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อเสนอแนะกว้างๆ ที่ทุกคนพึงปฏิบัติ ซึ่งยังขาดในส่วนของแนวทางการปฏิบัติ หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่จะร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เพื่อให้ร่างสัญญาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้โดยเร็ว และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและรัฐบาล จะต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นในแนวทางการปฏิบัติและก่อให้เกิดกระบวนเรียนรู้ร่วมกันของคนไทย โดยพรรคชาติพัฒนาเชื่อว่าความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นได้จริง และพรรคพร้อมสนับสนุนในการดำเนินงานต่างๆ หากสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ชพน.ขานรับร่างสัญญาประชาคม แนะรัฐบาลสร้างแนวทางการปฏิบัติให้เกิดผลที่ชัดเจน ย้ำดึง ปชช.มีส่วนร่วม 18 ก.ค. 2560 12:40 ไทยรัฐ