ข่าว
100 year

ตลาดหุ้นลุ้น 4 ธุรกิจซบอก

ไทยรัฐออนไลน์3 ส.ค. 2553 05:15 น.
SHARE

สมพล เกียรติไพบูลย์

"สมพล เกียรติไพบูลย์" ระบุ ผู้นำระดับสูงภาครัฐและเอกชน หนุนดันแผนกลยุทธ์เพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มธุรกิจประกัน, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนให้มากขึ้น...

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพัฒนาบริษัทจดทะเบียน  เปิดเผยว่า  ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯซึ่งประกอบด้วยผู้นำระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เห็นควรให้ผลักดันแผนกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มธุรกิจประกัน, กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคม, กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พร้อมทั้งกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนให้มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าธุรกิจใน 4 กลุ่มนี้มีศักยภาพในการเติบโตและมีความต้องการในการใช้เงินทุนเพื่อขยายธุรกิจอีกมากในอนาคต ดังนั้น จึงจะได้ประโยชน์จากการระดมทุนเพื่อการขยายกิจการ เพราะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ และเป็นโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ธุรกิจในกลุ่มประกันเป็นกลุ่มที่ต้องแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนตาม พ.ร.บ.ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยภายในปี 2555 ขณะที่กลุ่มสื่อสารและโทรคมนาคมมีแนวโน้มการเติบโตสูง จึงต้องการเงินทุนมากขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ส่วนกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอีกกลุ่มที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยประเทศไทยเป็นฐานการผลิตในการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยาน-ยนต์ที่สำคัญ สำหรับกลุ่มพลังงานและพลังงานทดแทนเป็นธุรกิจพื้นฐานสำคัญและยังต้องเพิ่มการลงทุนอีกมาก จึงนับว่ากลุ่มธุรกิจทั้ง 4 จะได้ประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้