วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประยุทธ์' ตัดพ้อแก้ปัญหา 3 ปี โดนด่าทำเศรษฐกิจตกต่ำ

นายกฯ ขอทุกฝ่ายร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติแข็งแรง เล่นมุกให้ทำตู้แยกทิ้งขยะคน ตัดพ้อแก้ปัญหามา 3 ปี แต่ถูกวิพากษ์ทำเศรษฐกิจตกต่ำ กล่าวหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ก.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แนวทาง "ประชารัฐร่วมใจแยกทิ้งขยะอันตราย"

โดยนายกฯ ได้กล่าวว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทำสิ่งดีๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม และประเทศชาติ ซึ่งถ้าทุกคนร่วมมือกันประเทศชาติก็จะแข็งแรง ขณะเดียวกันนายกฯ ได้กล่าวหยอกล้อกับนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษด้วยว่า ทำตู้แยกขยะอันตรายต้องทำช่องเปิดให้กว้างกว่านี้ เพื่อที่จะได้ทิ้งขยะคนได้ ส่วนตู้โมเดลที่ให้มาต้องนำไปทิ้งขยะใจ พร้อมตัดพ้อว่า "ผมแก้ปัญหาต่างๆ มาตลอด 3 ปี แต่กลับต้องมาเจอการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเก่าๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเศรษฐกิจตกต่ำและกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์กับกลุ่มต่างๆ ซึ่งมองว่าเป็นการพูดแบบเดิมๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องทำทั้งรายใหญ่และรายย่อยเพื่อจะเจริญเติบโตไปด้วยกัน"

โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า เรื่องของการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ใช่เฉพาะภาครัฐเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญจะต้องร่วมกันสร้างจิตสำนึกทั้งในเรื่องของการลดจำนวนขยะ และการคัดแยกขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ พร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการช่วยหามาตรการต่างๆ เช่น การลดราคาสินค้าหากนำถุงผ้ามาใช้ ซึ่งจะเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกและลดจำนวนขยะในภาพรวมได้ ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีขอให้ทุกคนทิ้งขยะในใจออกไป และตัดพ้อว่าแก้ปัญหาต่างๆมาตลอด 3 ปี แต่กลับต้องมาเจอการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเก่าๆ
ที่ถูกกล่าวหาว่าเศรษฐกิจตกต่ำ และกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มต่างๆ ซึ่งมองว่า เป็นการพูดแบบเดิมๆ ดังนั้นการแก้ปัญหาต่างๆ
ต้องทำทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกัน

ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรัฐมนตรีด้วยว่า วันนี้จะนำบัญชีโยกย้ายข้าราชการระดับปลัดกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายกรัฐมนตรี ตอบเพียงสั้นๆ ว่า "ไม่รู้" ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ต้องติดตามการรับทราบผลประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเมื่อวานนี้ ที่ได้อนุมัติแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การกำหนดไม่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ / กระทรวงศึกษาธิการเสนอยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ระหว่างปี 2560-2564 พร้อมกับขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณการก่อสร้าง โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล การรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุมัติวงเงินสำหรับค่าออกแบบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย วงเงิน 1,700 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงินที่ ครม.ให้ไปแล้ว 1.79 แสนล้านบาท ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม จะเสนอขอยกเลิกงบลงทุน ประจำปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม นิคมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย / กระทรวงต่างประเทศเสนอเรื่องรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแสดงความประสงค์จะซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการแห่งใหม่ของสถานกงสุลใหญ่ สหรัฐอเมริกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ /กระทรวงยุติธรรมจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

ขณะที่ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเทศบาลพระงาม จ.ลพบุรี เข้าพบนายกฯ เพื่อรายงานผลการเข้าร่วมประชุม และการเข้ารับรางวัล UNPSA ประจำปี ค.ศ. 2017 สาขานวัตกรรม และความเป็นเลิศในการให้บริการด้านสุขภาพ ของภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก

นายกฯ ขอทุกฝ่ายร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อชาติแข็งแรง เล่นมุกให้ทำตู้แยกทิ้งขยะคน ตัดพ้อแก้ปัญหามา 3 ปี แต่ถูกวิพากษ์ทำเศรษฐกิจตกต่ำ กล่าวหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง... 18 ก.ค. 2560 10:20 18 ก.ค. 2560 11:07 ไทยรัฐ