วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภารกิจน่าชมเชย

พบรายการดีๆมีประโยชน์ต่อสังคม ก็อยากแนะนำให้เปลี่ยนช่องไปสนับสนุนกันบ้าง!!

รายการที่ว่านั้นก็คือ “คนไทยหัวใจเดียวกัน ปี 3” ทาง ททบ.5 ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 15.00 น.

อาจจะดูเหมือนยาขม...ทว่า ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้แล้ว น่าสนใจอย่างยิ่ง

งานนี้พี่ทหารเป็นพระเอก เดินหน้าเข้าไปสู่เป้าหมาย “ศาสตร์พระราชา” อย่างเต็มรูปแบบ ได้เรียนรู้ในเรื่องที่เราไม่รู้มากมาย!!

โดยเฉพาะ “โครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม” ที่ออกอากาศไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

ผู้ผลิตพาผู้ชมไปสู่การเรียนรู้ที่จังหวัดปราจีนบุรี เมืองเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติอันสวยงามแห่งหนึ่งในเมืองไทย

ชอบใจตรงที่ กอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรี นำร่องการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทั้งเรื่องการทำมาหากินในศาสตร์พระราชา

โดยยกเอา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นเป้าหมายให้ผู้นำชุมชนนำไปเผยแพร่แก่ชาวบ้าน

อยู่แบบพอเพียงท่ามกลางเศรษฐกิจฟุบตัว ทำมาก ขายมาก เก็บออม หากปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ต่อเนื่อง ก็ไม่มีวันยากจนเด็ดขาด

นอกจากนี้ ยังละลายความคิดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง นำไปสู่ความปรองดองในชุมชน เพื่อความสมานฉันท์ที่ยั่งยืนในอนาคต

แม้จะดูเป็นแค่ชุมชนเล็กๆระดับตำบล แต่ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” นำเสนอได้อย่างเข้มข้น สามารถเบิกร่องไปสู่ชุมชนอื่นๆให้ทำตาม ได้อย่างง่ายดาย

ขอชมเชยว่า ภารกิจของพี่ทหารที่เดินหน้าไปสู่เป้าหมายก่อนการเลือกตั้งตามโรดแม็ป ครั้งนี้ เรียบง่าย มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชาวบ้านต่างจังหวัดอย่างมาก

เป็นอีกมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นภารกิจการเข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา ของทหารกันมากนัก

ประการหนึ่งก็เพราะการผลิตสื่อเฉพาะ ททบ.5 ยังไม่กว้างขวางถึงประชาชนมากพอ

อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรให้ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” เปิดประตูไปสู่สื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเนื้อหาดีๆได้มากกว่านี้

อันจะทำให้ภารกิจของพี่ทหารบรรลุเป้าหมายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

อย่างไรก็ตาม ขอชมเชยรายการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ผลิตออกมาได้อย่างดีเยี่ยม เข้าถึงข้อมูล รูปแบบที่ผู้ชมเข้าถึงได้เรียบง่าย

ขอรักษาความดีเช่นนี้ตลอดไป!!

แจ๋วริมจอ
jaewrimjor@gmail.com 

18 ก.ค. 2560 10:08 18 ก.ค. 2560 10:08 ไทยรัฐ