วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.นำร่างกฎหมายบัตรทองหารือ "วิษณุ" เคาะจัดซื้อยา

แยกเงินเดือนสัปดาห์หน้า ย้ำประชาชนได้ประโยชน์

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังรับร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับ...) พ.ศ. ...หรือกฎหมายบัตรทองที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จาก รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการยกร่างกฎหมายบัตรทอง ว่า ก่อนรับร่าง พ.ร.บ.ฯ ตนได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด้วย ประกอบด้วย รศ.วรากรณ์ นพ.เสรี ตู้จินดา รองประธานฯ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา รองประธานฯ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และตัวแทนจากภาคเอ็นจีโอ เข้าร่วมหารือ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายบัตรทองนั้นมีไม่กี่เรื่องที่ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ เรื่องการจัดซื้อยา การแยกเงินเดือน เป็นต้น โดยในเรื่องการจัดซื้อยานั้นตนได้มอบให้ปลัด สธ.ไปหารือกับเลขาฯ สปสช.อีกครั้งในวันที่ 22-23 ก.ค.นี้ แต่ในการหารือนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่ประชาชนต้องได้ประโยชน์เท่าเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม และทำให้ระบบเกิดความยั่งยืน

ศ.นพ.ปิยะสกลกล่าวต่อว่า สำหรับการแยกเงินเดือน ก็จะต้องมีการทำให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น เช่น นอกจากแยกกับไม่แยกเงินเดือนแล้ว จะสามารถมีทางเลือกอื่นได้อีกหรือไม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นหลัก และหลังจากปลัด สธ.และเลขาฯ สปสช.หารือเพื่อหาทางออกอื่นๆนั้น ก็จะเสนอต่อ รศ.วรากรณ์ หากปรับแก้เพิ่มเติมได้ก็จะดำเนินการ ขณะเดียวกัน ก็ต้องรอการพิจารณาร่างจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่ามีปรับปรุงอย่างไร หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยคาดว่าจะแล้วเสร็จขั้นตอนนี้ภายในสัปดาห์หน้า จากนั้นตนก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาและเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป และในวันที่ 18 ก.ค.นี้ ตนจะนำข้อมูลทั้งหมดร่วมหารือกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯด้วย.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังรับร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับ...) พ.ศ. ...หรือกฎหมายบัตรทองที่ผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้ว จาก รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ... 18 ก.ค. 2560 00:35 18 ก.ค. 2560 00:35 ไทยรัฐ