วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รมช.ศึกษาฯ ลงพื้นที่ภาคใต้ หนุนโครงการสานฝันการกีฬา-ห้องเรียนอาชีพ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ "โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" และโครงการห้องเรียนอาชีพ มุ่งเน้นฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน จบแล้วมีงานรองรับทันที

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 ก.ค.60 ที่โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง จ.ยะลา พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่มาติดตามผลการดำเนินงานและพบปะนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนอาชีพ

พล.อ.สุรเชษฐ์ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบระดับชั้น ม.3 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 มีทักษะทางกีฬา เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-กีฬา และสายศิลป์-กีฬา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยมีผลดำเนินโครงการปรากฏว่า มีผู้ปกครองและเยาวชนให้ความสนใจเข้าเรียนเป็จำนวนมาก ดังนั้นในปี 2560 จึงมีการขยายโครงการไปในโรงเรียนอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน จ.ยะลา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี จากเดิมที่เปิดสอน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา, 2.โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส, 3.โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส, 4.โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี, 5.โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา และ 6.โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล

สำหรับโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน นั้น ได้มอบทุนเรียนสายวิทยาศาสตร์-กีฬา และสายศิลป์-กีฬา เปิดสอนใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตซอล และ บาสเกตบอล หลักสูตรการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศเพื่อการเป็นนักกีฬาเท่านั้น แต่ให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่กับด้านวิชาการ มีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดี รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต โดยกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวนแก่นักเรียน จนสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโครงการห้องเรียนอาชีพ เน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบมีอาชีพรองรับ กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดห้องเรียนอาชีพในปีการศึกษา 2560 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความถนัดและความสนใจต้องการเรียนต่อสายอาชีพได้รับการพัฒนา โดยเน้นการฝึกทักษะประสบการณ์เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ เรียนจบแล้วมีอาชีพรองรับทันที สร้างอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

โดยเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ในภาคเหนือและภาคใต้ จำนวน 6 โรงเรียน โดยหลักสูตรที่เปิดสอนในโรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน คือหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม และสาขาคหกรรมศาสตร์ ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษาจากห้องเรียนอาชีพ จะสามารถนำความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป.

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ "โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้" และโครงการห้องเรียนอาชีพ มุ่งเน้นฝึกทักษะอาชีพให้นักเรียน จบแล้วมีงานรองรับทันที 17 ก.ค. 2560 15:22 17 ก.ค. 2560 18:48 ไทยรัฐ