วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ขายฝาก 2017” เพิ่มผลตอบแทนช่องทางใหม่ สบายใจ ชัดเจน

โดย Advertorial

"ขายฝาก" เป็นคำคุ้นหูที่หลายคนยังไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าการ "ขายฝากอสังหาริมทรัพย์" นั้น เป็นช่องทางในการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่สะดวกและรวดเร็วและเป็นอีกทางเลือกในการเพิ่มผลประโยชน์ตอบแทนที่ค่อนข้างปลอดภัย สำหรับฝั่งผู้รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์ด้วย

การขายฝากอสังหาฯคืออะไร?

การขายฝากอสังหาฯ คือ การซื้อขายอสังหาฯอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้รับซื้อฝากทันที โดยมีข้อตกลงกันว่าผู้ขายฝากนั้นสามารถไถ่ถอนทรัพย์นั้นคืนได้ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมนี้ มี 3 ส่วน

1. ผู้ขายฝาก เป็นผู้ต้องการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ที่ตนมีกรรมสิทธิ์ โดยทำสัญญาไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ไม่เกิน 10 ปี โดยผู้ขายฝากมีสิทธิ์นำเงินมาไถ่ถอนอสังหาฯนั้นกลับคืนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา หากพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วยังไม่นำเงินมาชำระ ผู้ขายฝากหมดสิทธิ์ไถ่ทรัพย์นั้นคืนทันที

2. ผู้รับซื้อฝาก เป็นผู้ต้องการซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์โดยมุ่งหวังผลตอบแทนสูงและลดความเสี่ยง เพราะการรับซื้อฝากนั้นกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์จะตกไปยังผู้รับซื้อฝากทันทีในวันที่ทำสัญญา เพียงแต่มีเงื่อนไขว่าผู้ขายฝากมีสิทธิ์ไถ่คืนตามเวลาในสัญญา

3. เจ้าพนักงานที่ดิน เป็นผู้ดำเนินการให้สัญญาขายฝากถูกต้องตามกฎหมาย โดยผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากต้องทำสัญญากันที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ตามโฉนด


ในอดีตที่ผ่านมาการขายฝากมักเกิดขึ้นจากการตกลงกันระหว่างญาติมิตรหรือมีคนรู้จักแนะนำให้ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่น่าไว้วางใจหรืออาจจะไม่มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นทางเลือก

ZAZZET (ซีแอซเซ็ท) เป็นเว็บไซต์จับคู่ขายฝากอสังหาฯ ที่โดดเด่นด้วยบริการ Online Matching ซึ่งคือบริการจับคู่ทรัพย์กับผู้รับซื้อฝากที่ใช่ ผ่านระบบการยื่นข้อเสนอด้วยราคาขายฝากและอัตราการจ่ายค่าตอบแทน โดยผู้รับซื้อฝากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ส่วนผู้ขายฝากเป็นผู้เลือกข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการ นอกจากนี้ ซีแอซเซ็ทยังให้ความรู้และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในเรื่องการขายฝาก ช่วยดูแลให้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขายฝากจึงไม่โดนขูดรีด และช่วยบริการเรื่องการทำสัญญาที่สำนักงานที่ดินให้ด้วย โดยผู้ใช้งานสามารถใช้บริการผ่านเว็บไซต์ Zazzet.com อย่างสะดวกสบาย มั่นใจในทุกกระบวนการ

"ขายฝาก" เป็นคำคุ้นหูที่หลายคนยังไม่รู้จัก ไม่รู้ว่าการ "ขายฝากอสังหาริมทรัพย์" นั้น เป็นช่องทางในการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่สะดวกและรวดเร็วและเป็นอีกทางเลือก.. 17 ก.ค. 2560 14:54 18 ก.ค. 2560 10:52 ไทยรัฐ