วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท. แจ้งเตือน ปชช.ระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างชื่อ หลอกให้ลงทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งเตือน ปชช.ระวัง มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกให้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือการลงทุนใดๆ ยืนยันไม่มี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  

เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนกรณีแอบอ้างธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบและรับรองเงินทุนจากต่างประเทศ ด้วยในปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการชักชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การลงทุน หรือประกอบธุรกิจที่จะได้รับผลตอบแทนสูงเกินจริง โดยอ้างว่าเงินทุนจากต่างประเทศที่ใช้ในโครงการผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก ธปท. แล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องช่าระค่าธรรมเนียมต่างๆ อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย หรือต้องน่าเงินมาร่วมลงทุนหรือซื้ออุปกรณ์จากโครงการ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งก็ปรากฏความจริงว่าเป็นการหลอกลวง หรือไม่มีเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้าง ท่าให้ ประชาชนหลายรายได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียเงินให้แก่มิจฉาชีพ 

อนึ่ง นอกจากการแอบอ้าง ธปท. แล้ว ยังพบว่ามิจฉาชีพบางกลุ่มแอบอ้างหน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรระหว่างประเทศ ธปท.จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง ศึกษาข้อมูล และพิจารณาอย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ การลงทุน หรือประกอบธุรกิจใดๆ

หากท่านพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือขอคำปรึกษา สามารถสอบถามได้โดยตรงที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. Call Center: 1213 (สิบสอง - สิบสาม) 

2. โทรสาร: 0-2283-6151 

3. E-mail address: FCC@bot.or.th

4. Facebook: www.facebook.com/hotline1213

5. ไปรษณีย์: ฝ่ายคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 273 ถนนสามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 17 กรกฎาคม 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งเตือน ปชช.ระวัง มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ หลอกให้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ หรือการลงทุนใดๆ ยืนยันไม่มี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ 17 ก.ค. 2560 12:28 17 ก.ค. 2560 14:12 ไทยรัฐ