วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภาพชลประทานแทนคำอธิบาย

โดย สะ-เล-เต

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม ที่กรมชลประทาน สามเสน...ไม่น่าเชื่อโครงการ จัดประกวดภาพถ่ายธรรมดา จะให้ความหมายที่ลึกซึ้งได้ถึงเพียงนี้

จริงเหมือนคำพูดเปรียบเปรย...ภาพ 1 ภาพ สามารถแทนคำพูดได้นับพันคำ

“โครงการพัฒนาแหล่งน้ำก่อให้เกิดผลประโยชน์ในหลายด้าน ที่ผ่านมากรมชลประทานได้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (EIA) รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณามาตลอด แถมยังได้มาตรฐานจนได้รับรางวัล EIA Monitoring Awards จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต่อเนื่องติดต่อกันมา 3 ปี เป็นการมอบให้แก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น

แต่กระนั้นยังไม่วายที่จะมีหลายฝ่ายยังกังวลในขั้นตอนการทำงานของกรมชลประทาน ในเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้สูญเสียพื้นที่ป่า สัตว์ป่าตามธรรมชาติ หรือแม้แต่วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เราพูดอธิบายไปยังไง คนยังยากจะเข้าใจกรมชลประทานเลยต้องสร้างการรับรู้ สื่อสารด้วยภาพถ่าย ภาพเพียง 1 ภาพ เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีว่า สิ่งที่กรมชลประทานทำไปนั้น ทำลายธรรมชาติหรือไม่ และได้สร้างชีวิต สร้างความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินอย่างไร”

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายชลประทานกับงานสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “ภาพเป็นข่าว เล่าเป็นเรื่อง” เพื่อเปิดโอกาสให้นักถ่ายภาพ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษางานชลประทาน ผ่านภาพถ่ายที่สวยงาม...เห็นตัวอย่างภาพที่เอามาลง พอจะให้ความรู้สึก หนึ่งภาพแทนคำพูดพันคำได้ไหม.

สะ–เล–เต

17 ก.ค. 2560 11:46 ไทยรัฐ