วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส่องพลังงานโลก

ใน รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป มากที่สุด ถึง 14,000 เมกะวัตต์ ความต้องการไฟฟ้าหลักในช่วงกลางวันจะน้อยกว่ากลางคืน ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่เป็นโรงไฟฟ้าหลัก จะต้องมีการเร่งการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ 10,000-13,000 เมกะวัตต์ ในเวลาเพียง 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น เพราะฉะนั้นเมื่อโรงไฟฟ้า Base Load ไม่ได้เดินเครื่องผลิตตลอดเวลาตามปกติ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนลดประสิทธิภาพลง

นอกจากนี้ เมื่อการใช้งานโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไม่เป็นไปตามสเปกโรงงานทำให้เกิดปัญหากับเครื่องจักรและอายุการใช้งานที่ลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ มีสถิติมากที่สุด ในสหรัฐฯ

ราคาค่าไฟฟ้าในปัจจุบันคิดเฉลี่ยจากต้นทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าและระบบสายส่ง ระบบจำหน่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า นำมาหารเฉลี่ยต่อหน่วย จึงทำให้ราคาค่าไฟฟ้าทั่วไปมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้นเพราะตัวหารจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง

ดังนั้น จึงต้องมีวิธีป้องกันเอาไว้โดย การเพิ่มการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ และพลังน้ำสูบกลับ การใช้ โรงไฟฟ้าใช้ก๊าซ ที่ใช้เวลาในการสตาร์ตเครื่องจักรได้ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยเร่งจ่ายไฟได้ทันความต้องการ การพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อปรับเปลี่ยนการสั่งการไปตามศักยภาพการผลิต มีการวิจัยและลงทุนพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานใหม่ๆ เช่น แบตเตอรี่สำรอง เป็นต้น

รวมทั้ง การกำหนดอัตราค่าไฟที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา ช่วยลดความแตกต่างของความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงวัน การเก็บค่าสำรองไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อลดภาระการลงทุนสำรองไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

ประเทศเดนมาร์ก รัฐบาลได้เตรียม ออกกฎหมายเก็บภาษี สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองจากแสงอาทิตย์ เนื่องจากการเจริญเติบโตของการผลิตไฟฟ้าประเภทนี้รวดเร็วมากกว่าที่คาดเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐได้นับพันล้านบาท

ที่ ประเทศสเปน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40.8 ในปี 2558 จนรัฐบาลสเปนต้องออกกฎหมายเรียกค่าธรรมเนียมจาก การผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือค่าธรรมเนียมแดด เพื่อลดการขาดดุลงบประมาณ และยังได้มีการกำหนดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าที่จะขายเข้าระบบด้วย ซึ่งถ้าเกินจากที่กำหนดก็จะต้องนำส่งเข้าระบบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ การคิดค่าธรรมเนียมจากการผลิตพลังงานหมุนเวียนเริ่มใช้แล้วทั้งในประเทศ เยอรมนี ออสเตรีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

พลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นต่อการใช้งานในประเทศทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชน มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและความมั่นคงของประเทศ ต้องวางแผนให้รอบคอบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th 

17 ก.ค. 2560 09:21 17 ก.ค. 2560 09:21 ไทยรัฐ