วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยเข้าถึงดิจิทัลมากขึ้น

“ฐากร” ปลื้มสังคมก้มหน้าทั่วถึงทุกมุม

“ฐากร” ปลื้มหน้าบาน ดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัลของไทยขยับมาอยู่ที่ 33 จากเดิม 35 เหตุรัฐเปิดประมูล 4 จี เร่งนโยบายเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการจัดอันดับดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัล ของ Global Connectivity index (GCI) ประจำปี 2560 นั้น ผลปรากฏว่า อันดับของประเทศไทยขยับมาอยู่ลำดับที่ 33 จากเดิมอยู่อันดับ 35 ซึ่งเป็นผลสำรวจการจัดอันดับจาก 50 ประเทศของโลก ซึ่งอันดับ 1 ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกา รองลงมาเป็นสิงคโปร์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ อังกฤษ เดนมาร์ก ตามลำดับ ขณะที่มาเลเซีย อยู่อันดับที่ 24 ฟิลิปปินส์ อยู่อันดับที่ 38 อินโดนีเซีย อันดับที่ 40 เวียดนาม อันดับที่ 41 เป็นต้น

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัลของประเทศขยับขึ้นมาได้นั้น เป็นผลมาจากการเปิดประมูล 4 จี และทยอยเปิดให้บริการ โดยขณะนี้เอกชนได้ขยายโครงข่าย 4 จี ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนโยบายการสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทัล และการเปิดให้บริการจัดเก็บข้อมูล (คลาวด์) ของรัฐบาลด้วย ทำให้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นได้

ขณะเดียวกัน รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการติดตั้งโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้เข้าถึงหมู่บ้านอีก 30,000 หมู่บ้าน และมีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี (ไวไฟฟรี) อีก 10,000 จุด รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 600 แห่ง ยิ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการดิจิทัลได้มากยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่าในปีหน้าดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัลประเทศไทยจะขยับไปสู่อันดับที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

นายฐากรกล่าวว่า การจัดอันดับดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัลดังกล่าว ยังชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีโอกาสอย่างมากในการผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้ไอซีทีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตได้ และนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดทางธุรกิจได้อีกจำนวนมาก และอาจทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลในอาเซียนได้ด้วย ดังนั้น กสทช.จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่จะยกระดับโครงสร้างด้านโทรคมนาคม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน.

“ฐากร” ปลื้มหน้าบาน ดัชนีการเข้าถึงบริการดิจิทัลของไทยขยับมาอยู่ที่ 33 จากเดิม 35 เหตุรัฐเปิดประมูล 4 จี เร่งนโยบายเน็ตประชารัฐให้ครอบคลุมทั่วประเทศ... 17 ก.ค. 2560 02:57 ไทยรัฐ