วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ 1555 ชงสภา กทม.ต่อสัญญาจ้าง

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประชุมรับฟังการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ กทม. 1555 ได้มอบหมาย ให้ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักปลัด กทม. และบริษัท Advance Research Group จำกัด หารือร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Call Center ศูนย์ กทม. 1555 ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ สามารถตอบคำถาม และให้ข้อมูลแก่ประชาชน รวมถึงติดตามและแจ้งผลการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งให้เตรียมข้อมูลและผลการดำเนินงานย้อนหลังเพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครในการอนุมัติต่อสัญญาจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นสัญญาการจ้างแบบปีต่อปี.

น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการประชุมรับฟังการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ กทม. 1555 ได้มอบหมาย ให้ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักปลัด กทม. และบริษัท Advance Research Group จำกัด 17 ก.ค. 2560 01:15 17 ก.ค. 2560 01:15 ไทยรัฐ