วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นั่งเก้าอี้ต่อ ปธ.บอร์ด กทพ.

หลังหมดวาระ 20 ก.ค.นี้-คมนาคมเสนอ ครม.เป็นต่ออีกวาระ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่มีพลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นประธาน จะครบวาระ 3 ปีในวันที่ 20 ก.ค.2560 นั้น ขณะนี้กระทรวงได้เสนอเรื่องแต่งตั้งบอร์ด กทพ.ชุดใหม่แล้ว คาดว่าจะเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ในวันที่ 18 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงคมนาคมได้เสนอรายชื่อบอร์ด กทพ.ชุดใหม่ โดยมีพลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นประธานอีกวาระ ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการปรับเปลี่ยนจากชุดเดิมบางส่วน โดยได้ส่งรายชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เห็นชอบแล้ว เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติ

พลเอก วิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ด กทพ.กล่าวว่า ตาม พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 ระบุว่า หากบอร์ดหมดวาระลงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้ง ส่วนจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาทำงานอีกหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาล และในกรณีได้รับการต่ออายุจะอยู่ได้อีกไม่เกิน 1 วาระ เท่านั้น สำหรับคณะกรรมการจะมีทั้งหมด 11 คน แยกเป็น 2 ส่วนคือ กรรมการจากการสรรหาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ได้แก่ ประธานบอร์ดและกรรมการอีก 4 คน เมื่อครบวาระจะต้องสรรหาเข้ามาใหม่ อีกส่วนเป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงานตามกฎหมายจำนวน 6 คน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ คมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) โดยมีผู้ว่าการ กทพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ เมื่อครบวาระสามารถอยู่ต่อได้ หรือจนกว่าหน่วยงานต้นสังกัดจะมีคำสั่งเปลี่ยนตัวบุคคล.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่มีพลเอก วิวรรธน์ สุชาติ เป็นประธาน จะครบวาระ 3 ปีในวันที่ 20 ก.ค.2560... 17 ก.ค. 2560 01:06 17 ก.ค. 2560 01:06 ไทยรัฐ