วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระวังโรคมือเท้าปาก

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปากในไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ค.2560 มีรายงานพบผู้ป่วยแล้ว 34,520 ราย เสียชีวิต 2 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ อายุ 1-3 ปี และจากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ มีการคาดการณ์ว่าจะพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงที่พบการระบาดจำนวน มากของทุกปี สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก และสถานศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการอยู่รวมกัน อาจใช้สิ่งของร่วมกัน ดังนั้น จึงควรมีมาตรการการดูแล และป้องกันโรค เช่น การคัดกรองเด็กทุกวัน ทำความ สะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ ขอให้ผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก หมั่นสังเกตอาการของเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด หากมีอาการไข้ร่วมกับ แผลในปาก โดยอาจมีหรือไม่มีตุ่มน้ำที่มือหรือเท้า ก็ได้ ในบางรายอาจมีเฉพาะไข้ ควรรีบพาไปพบ แพทย์และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายเป็นปกติ.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปากในไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-11 ก.ค.2560 มีรายงานพบผู้ป่วยแล้ว 34,520 ราย เสียชีวิต 2 ราย... 17 ก.ค. 2560 00:51 17 ก.ค. 2560 00:51 ไทยรัฐ