วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมจัดกิจกรรมฉลอง 150 ปีไทย-ออสเตรีย

นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐออสเตรียจะครบ 150 ปี ในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ จึง เห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมฉลอง เบื้องต้นเห็นตรงกัน ในการจัดทำหนังสือที่ระลึกความสัมพันธ์ครบ 150 ปี โดยจะตั้งคณะทำงานร่วม 2 ประเทศ ขณะนี้ มีเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในออสเตรียได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนพอสมควร และจะมีการเรียบเรียงร่วมกันทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ และอาจจะให้คนรุ่นใหม่มาเขียนทัศนะถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ต่างๆ

นายทรงศักกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ จะมี ความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมอีกหลายเรื่อง เช่น ความร่วมมือด้านพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากออสเตรียมีพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก บางแห่งมีอายุกว่าร้อยปี จึงจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องนี้ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการบูรณปฏิสังขรณ์การบำรุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ ที่ออสเตรียมีความก้าวหน้ามาก ตลอดจนการแลกเปลี่ยนด้านดนตรี การแสดงโอเปร่า ซึ่งออสเตรียมีความ ปรารถนาที่จะนำวงออเคสตราที่ดีที่สุดมาแสดงในประเทศไทย ขณะที่ไทยก็ต้องการนำการแสดงโขนเต็มรูปแบบไปจัดแสดงที่โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนา รวมทั้งคนออสเตรียต้องการให้จัดงานเทศกาล ไทยในสวนสาธารณะที่กรุงเวียนนาอีกครั้ง หลังจากที่เคยจัดและประสบความสำเร็จมาก ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถานทูต กำลังพิจารณารายละเอียด คาดว่าจะจัดกิจกรรมต่างๆได้ในปี 2561-2562.

นายทรงศัก สายเชื้อ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เปิดเผยว่า ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับ สาธารณรัฐออสเตรียจะครบ 150 ปี ในปี 2562 กระทรวงการต่างประเทศของทั้ง 2 ประเทศ ... 17 ก.ค. 2560 00:38 17 ก.ค. 2560 00:38 ไทยรัฐ