วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดแผนย้ายที่ทำการ วธ. 1 ก.ย. ไปบ้านหลังใหม่

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ ถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ จึงกำหนดย้ายที่ทำการของหน่วยงานต่างๆในสังกัด ได้แก่ สำนักงานปลัด วธ. กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากอาคารธนาลงกรณ์ไปยังที่ทำการใหม่ วันที่ 1 ก.ย. โดยรายงานล่าสุดอยู่ระหว่างการตกแต่งอาคารภายใน ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค.นี้ หลังจากนั้นผู้รับจ้างส่งมอบงานให้ วธ. ซึ่งจะมีคณะ กรรมการตรวจรับเข้าไปตรวจสอบ โดยจะใช้เวลาในการตรวจรับไม่เกิน 7 วัน ซึ่งหากมีปัญหา ต้องปรับแก้ จะมีเวลาให้ผู้รับจ้างดำเนินการ 2 สัปดาห์ ในขณะที่การวางระบบไอทีภายในกระทรวงนั้น ได้มอบหมายให้นายชาย นครชัย รองปลัด วธ. เข้ามาดูแล เพื่อให้ มีการจัดประกวดราคารูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-บิดดิ้ง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการผูกขาด โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงาน ภายนอกเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย

ปลัด วธ.กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้ทุกกรม เร่งทำแผนเคลื่อนย้ายหน่วยงาน โดยเริ่มทยอยเคลื่อนย้ายหลังวันที่ 15 ส.ค.เป็นต้นไป เพราะอาคารที่ทำการเก่า จะหมดสัญญาในวันที่ 31 ส.ค.นี้ ซึ่งการประชุมผู้บริหาร วธ.ที่ประชุมมีการหารือถึงการอำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในช่วงแรกที่มีการย้ายที่ทำการกระทรวง โดยมีแผน จะจัดรถให้บริการจากสถานีที่ใกล้ศูนย์วัฒนธรรม เข้าไปยังที่ทำการกระทรวง รวมทั้งจัดรถรับส่งอำนวยความสะดวกในระยะแรก เพื่อให้เกิดความคล่องตัว.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สร้างอาคารที่ทำการกระทรวงแห่งใหม่ ถนนเทียมร่วมมิตร ซึ่งการดำเนินการใกล้แล้วเสร็จ... 17 ก.ค. 2560 00:28 17 ก.ค. 2560 00:28 ไทยรัฐ