วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยเกษตรกร พาณิชย์ออกประกาศ รับซื้อปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป

“พาณิชย์” เตรียมออกประกาศ กกร. กำหนดให้โรงสกัดรับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกรเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป พร้อมขอความร่วมมือโรงกลั่นซื้อน้ำมันปาล์มดิบโลละ 23 บาทขึ้นไป หวังดึงราคาปาล์มขึ้นช่วยเกษตรกร...

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ที่มีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน ได้พิจารณาการแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำ ตามที่เกษตรกรเรียกร้อง โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดให้โรงสกัดรับซื้อผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป เพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตราคาสูงขึ้น เพราะเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1% ราคารับซื้อจะเพิ่มขึ้นกิโลกรัม (กก.) ละ 30 สตางค์+

“เกษตรกรต้องการให้โรงสกัดรับซื้อปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป เพราะสามารถผลิตได้ตามเปอร์เซ็นต์ดังกล่าว ซึ่งจะได้ปาล์มที่มีคุณภาพมากขึ้น แต่ที่ผ่านมา โรงสกัดบางแห่งรับซื้อเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่ต่ำกว่า จึงทำให้ราคาผลปาล์มร่วง ดังนั้น การออกประกาศ กกร. จะสั่งให้โรงสกัดติดประกาศให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ส่วนราคาก็เป็นไปตามราคาแนะนำที่จะปรับขึ้นทุก 30 สตางค์ของเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่เพิ่มขึ้น 1%”

นอกจากนี้ ยังขอให้โรงกลั่นที่ผลิตน้ำมันปาล์มขวดเพื่อการบริโภค รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบในราคาสูงกว่าปัจจุบัน หรือควรรับซื้อที่ กก.ละ 23 บาทขึ้นไป จากปัจจุบัน กก.ละ 22 บาท ซึ่งโรงกลั่นรับจะดำเนินการให้ เพื่อดึงราคาปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้ดีขึ้น โดยราคาดังกล่าวโรงกลั่นสามารถรับซื้อได้ เพราะราคาเพดานน้ำมันปาล์มขวด ที่กรมการค้าภายในกำหนดขายสูงสุดที่ขวดละ 42 บาท ยังสามารถครอบคลุมการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้ถึง กก.ละ 26 บาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรที่ต้องการให้เร่งผลักดัน พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมัน พ.ศ... ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มีกฎหมายดูแลปาล์มน้ำมันทั้งระบบ ล่าสุด อยู่ระหว่างเสนอ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบและจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อผลักดันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป

“เกษตรกรไม่ต้องการให้รัฐบาลแทรกแซงราคา ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเกษตรกรพัฒนาผลปาล์มให้มีคุณภาพ สกัดได้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงๆ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาระยะยาวในด้านราคาได้ โดยราคารับซื้อผลปาล์มสดเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ณ วันที่ 11 ก.ค.60 จ.สุราษฎ์ธานี กก.ละ 4.17 บาท, จ.กระบี่ กก.ละ 4.22 บาท, จ.ชุมพร กก.ละ 4.07 บาท ส่วนราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ กก.ละ 22.92 บาท”. 

“พาณิชย์” เตรียมออกประกาศ กกร. กำหนดให้โรงสกัดรับซื้อปาล์มสดจากเกษตรกรเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% ขึ้นไป พร้อมขอความร่วมมือโรงกลั่นซื้อน้ำมันปาล์มดิบโลละ 23 บาทขึ้นไป หวังดึงราคาปาล์มขึ้นช่วยเกษตรกร... 16 ก.ค. 2560 20:12 16 ก.ค. 2560 20:39 ไทยรัฐ