วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อ๋อย' สับ ก.ม.สืบคดีลับหลัง เลือกปฏิบัติ บิดเบือนทำลายระบบยุติธรรม

"จาตุรนต์" สับ ก.ม.คดีอาญานักการเมือง เลือกปฏิบัติจ้องจัดการบางคน ทำลายสิทธิต่อสู้คดีด้วยตัวเอง บิดเบือนทำลายระบบยุติธรรมอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.60 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ว่า เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะจัดการทำลายล้างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยไม่คำนึงว่าวิธีการนั้นจะขัดต่อหลักการความยุติธรรม หรือทำลายระบบกระบวนการยุติธรรมอย่างไร ความจริงเรื่องอย่างนี้เร่ิมมาตั้งแต่มีการตั้งคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อยุบพรรคไทยรักไทย เพิกถอนสิทธินักการเมือง พิจารณาย้อนหลัง ลงโทษบุคคลในฐานะที่ผูกพันกับองค์กร ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้ทำอะไรผิด มีการตั้งการคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ขึ้นมาตรวจสอบ และใช้ผลการตรวจสอบไปดำเนินคดี เป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ต่อมาใช้ สนช.ที่มาจากการล้มล้างรัฐธรรมนูญ ไปถอดถอนนักการเมืองอีกหลายคน ทั้งๆ ที่เขาพ้นตำแหน่งไปแล้ว และรัฐธรรมนูญก็ถูกฉีกไปแล้ว

นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า มาครั้งนี้การออกกฎหมายนี้ ได้ทำลายหลักการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลย ในการที่จะต้องมีสิทธิสู้คดีด้วยตัวเอง เลือกปฏิบัติที่จะใช้กลุ่มบุคคลบางอาชีพเท่านั้น และทำลายการออกกฎหมายหรือการใช้กฎหมายย้อนหลัง ซึ่งได้มีการเร่ิมต้นแต่ยุบพรรคไทยรักไทย และมีการบิดเบือนใช้กฎหมายย้อนหลังนี้กันไปอย่างเป็นระบบว่า การใช้กฎหมายย้อนหลังจะทำไม่ได้เฉพาะที่เป็นการใช้กฎหมายทางอาญา ทั้งๆ ที่โดยหลักสากลแล้ว การใช้กฎหมายย้อนหลังไปเป็นโทษไม่ว่าทางใด รวมทั้งเรื่องของวิธีพิจารณาความอาญาทำไม่ได้ เพราะฉะนั้นขัดต่อหลักกฎหมายทั่วไป และยังเป็นการเลือกปฏิบัติ ทำลายระบบยุติธรรมประเทศไทยอย่างร้ายแรง สิบปีนี้มีความพยายามทำลายบุคคล กลุ่มบุคคล พรรคการเมือง ได้บิดเบือนและทำลายระบบยุติธรรมไปครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่อง.

"จาตุรนต์" สับ ก.ม.คดีอาญานักการเมือง เลือกปฏิบัติจ้องจัดการบางคน ทำลายสิทธิต่อสู้คดีด้วยตัวเอง บิดเบือนทำลายระบบยุติธรรมอย่างร้ายแรง 16 ก.ค. 2560 18:44 16 ก.ค. 2560 20:40 ไทยรัฐ