วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิชาการเกษตร


www.doa.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นองค์กรนำด้านการวิจัยและพัฒนาพืช เครื่อง จักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในระดับสากล โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับกรม แนะนำอธิบดีและรองอธิบดี ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญ ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ คลังความรู้ คลังผลงานวิจัย เกษตรท่องเที่ยว ห้องสมุด คลังเอกสารความรู้ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร และนอกจากนี้ในหน้าหลักยังมี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลด้านการบริการ บริการภาครัฐ ข่าวประชาสัมพันธ์.

16 ก.ค. 2560 12:43 16 ก.ค. 2560 12:43 ไทยรัฐ