วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'คงชีพ' เผยร่างสัญญาประชาคม ต้องชง 'บิ๊กตู่' ก่อนประกาศ

"คงชีพ" เผยหลังแจงร่างสัญญาประชาคมเสร็จพร้อมส่ง ป.ย.ป.พิจารณาอีกรอบ ก่อนชงนายกฯ ประกาศทางการ

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง กล่าวถึงการเชิญประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมรับฟังร่างสัญญาประชาคม ว่า เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจถึงเนื้อหาร่างสัญญาประชาคม ซึ่งคล้ายๆ การเสวนา หากประชาชนท่านใดอยากจะสะท้อนความคิดเห็นอย่างไรเราก็จะรับฟัง จากนั้นจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวทั้ง 4 ภาค เข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อปรับความสมบูรณ์ ส่วนจะผนวกเข้าไปในร่างสัญญาประชาคมหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการฯ พิจารณา แต่ตนคิดว่าตัวร่างฯ น่าจะสมบูรณ์แล้ว และหลังจากนั้นก็เสนอคณะ ป.ย.ป.ชุดใหญ่ จากนั้นทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.จะเป็นผู้พิจารณาวันที่เหมาะสม เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมไปเผยแพร่ และแถลงให้ประชาชนรับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า ร่างสัญญาประชาคมแม้ว่าจะไม่ได้บังคับใช้เป็นกฎหมายก็ตาม แต่เป็นสิ่งที่ควรพึงยึดถือและควรปฏิบัติ ที่ต้องการให้ทุกคนเคารพกฎหมาย เคารพสิทธิต่อกัน และรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งต้องตระหนักร่วมกันถึงรากเหง้าปัญหาประเทศที่ผ่านมา เพื่อปรับตัวและร่วมมือร่วมใจกันเข้ามาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังมีสำนึก หน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบร่วมกัน

"ร่างสัญญาประชาคมนี้ต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดีงามต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิด เคารพ และไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ภายใต้กรอบกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม และที่สำคัญห้ามสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เกิดความแตกแยก และความเกลียดชังในสังคม โดยต้องน้อมนำเอาศาสตร์ของพระราชามาเป็นภูมิคุ้มกันของสังคม สิ่งนี้แหละคือแก่นสำคัญของร่างสัญญาประชาคม" พล.ต.คงชีพ กล่าว

"คงชีพ" เผยหลังแจงร่างสัญญาประชาคมเสร็จพร้อมส่ง ป.ย.ป.พิจารณาอีกรอบ ก่อนชงนายกฯ ประกาศทางการ 16 ก.ค. 2560 12:23 ไทยรัฐ