วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ชวนเที่ยว ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี แหล่งเที่ยวใหม่เมืองปทุมฯ

ไปเที่ยวกัน! พาณิชย์เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ริมน้ำวัดนังคัลจันตรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 15 ก.ค. 60 นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร นายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา ร่วมเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรี เปิดพื้นที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าให้กับชุมชน พร้อมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

สำหรับตลาดริมน้ำ วัดนังคัลจันตรี ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีความน่าสนใจตรงสินค้าของชาวบ้าน และยังมีศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา เป็นสถานที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวลําลูกกา เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี นำมาซึ่งความสุขความร่มเย็น พระไม้ตะเคียนทองอายุ 1,000 ปี และพระพุทธชยันโตวัดนังคัลจันตรีเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 123 ปี

นอกจากนี้ ภายในวัดมีพระพุทธรูปโบราณและปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์มากมาย ที่สำคัญคือสะพานไม้โบราณ 5 แผ่นดิน นวการผดุง เป็นสะพานไม้แห่งแรกที่ใช้ในการเชื่อมผู้คนสองฝั่งคลอง ทางด้านเทศบาลตำบลลำลูกกา ได้สนับสนุนพื้นที่และปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดให้มีความสวยงามเป็นระเบียบ ในพิธีเปิดตลาดต้องชมวันนี้มีการแสดงประเพณีวัฒนธรรมการทำขวัญข้าว และการแข่งเรือซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอลำลูกกามาช้านาน

นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา กล่าวว่า ตลาดริมน้ำวัดนังคัลจันตรีเป็นตลาดเก่าโบราณ ในอดีตเจริญมากเป็นแหล่งซื้อของจับจ่ายสินค้าทางเรือเป็นหลัก เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเข้ามาเที่ยว ประกอบด้วยตลาด 4 โซน คือ ตลาดนัดชนบท ชายคลองหกวาริมน้ำวัดนังคัลจันตรี ตลาดเก่า 100 ปีวิถีชุมชน เป็นตลาดเก่าเรือนไม้ห้องแถวโบราณ ตลาดผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และตลาดเปิดท้ายคลองถม

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จัดทำโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชม เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้วยการส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนขยายช่องทางการตลาด โดยจัดโครงการตลาดต้องชม เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตลาดมีคุณสมบัติที่เหมาะเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน สามารถพัฒนาเชื่อมโยงสู่การตลาด เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีได้.

ไปเที่ยวกัน! พาณิชย์เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ริมน้ำวัดนังคัลจันตรี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น... 15 ก.ค. 2560 15:44 15 ก.ค. 2560 18:15 ไทยรัฐ