วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน' ชี้ คนเก่งแต่ไร้ศีลธรรม มักคดโกง ขอปฏิรูป การศึกษา ศาสนา

ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อัด คนไร้ศีลธรรมมักคดโกง ต้องปฏิรูปการศึกษา-ศาสนา ไม่ให้เน้นเเค่ฉลาดแต่ทุจริต จากนี้รัฐจะสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน

เมื่อเวลา 09.30 น. เมื่อวันที่ 15 ก.ค. รัฐสภา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง "บทบาทของศาสนาและการศึกษาในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณธรรม" จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า เรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกภาคส่วนของสังคม การมีการศึกษาอย่างเดียวเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความถนัดความเก่งไม่พอ เพราะอาจจะใช้ความรู้ในทางที่ผิด เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เช่น การทุจิตคดโกง การพัฒนาคนให้มีคุณธรรม ควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ก่อนนี้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ ไม่ได้ให้ความสนใจในด้านศีลธรรม ผู้ที่จบการศึกษาจึงมีแต่ความเก่ง ความฉลาด แต่ขาดคุณธรรม จริยธรรม จึงทำให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มมากขึ้น และรุนแรงยิ่งขึ้น แม้แต่ในวงการการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งนี้ รัฐบาลจะนำการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันด้วย

ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อัด คนไร้ศีลธรรมมักคดโกง ต้องปฏิรูปการศึกษา -ศาสนา ไม่ให้เน้นเเค่ฉลาดแต่ทุจริต จากนี้รัฐจะสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน 15 ก.ค. 2560 14:38 15 ก.ค. 2560 15:27 ไทยรัฐ