วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยหนักใจ มองปัญหา 'ความแตกแยกทางการเมือง' แก้ยาก

สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่อง 'ความหนักใจ' เกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ พบ คนไทยกังวลเรื่องความแตกแยกทางการเมือง สูงถึง 70.50% พฤติกรรมของนักการเมือง 68.70% พร้อมอยากเห็นความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจควาคิดเห็น เรื่อง สถานการณ์ทางการเมือง ที่ขณะนี้ยังคงมีปัญหาต่างๆ เข้ามารุมเร้า สร้างความวิตกกังวล และความหนักใจให้กับประชาชนอย่างมาก เพราะปัญหาการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ ของประชาชนโดยตรง ซึ่งได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,278 คน ระหว่างวันที่ 10-14 ก.ค. 60 โดยผลสำรวจมีดังนี้

5 เรื่องที่ประชาชนหนักใจเกี่ยวกับ การเมืองไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ความแตกแยกทางการเมืองที่ยังมีอยู่ 70.50% เพราะเป็นเรื่องที่แก้ได้ยาก รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความปรองดองได้ ยังมีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย การแข่งขันทางการเมืองสูง ฯลฯ

อันดับ 2 พฤติกรรมของนักการเมือง 68.70% เพราะมักใช้อำนาจทางการเมืองเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเอง ใช้คำพูดที่รุนแรง ไม่ควบคุมอารมณ์ แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี ฯลฯ

อันดับ 3 การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของนักการเมือง 66.98% เพราะทำให้เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะกันไปมา ไม่สร้างสรรค์ เป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวและเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองมากกว่า ฯลฯ

อันดับ 4 การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตามโรดแม็ป 57.76% เพราะกลัวว่าการเลือกตั้งจะล่าช้าหรือเลื่อนออกไป กระบวนการขั้นตอนต่างๆ ยังไม่ชัดเจน นักการเมืองยังออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 5 การออกกฎหมายลูก (กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ) 53.68% เพราะ ไม่เข้าใจเนื้อหา มีหลายฉบับ อาจเสร็จไม่ทันการเลือกตั้ง กลัวไม่โปร่งใส มีช่องโหว่ ไม่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชน ฯลฯ

การเมืองไทย ณ วันนี้ ที่ประชาชนอยากเห็น คือ

อันดับ 1 สามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 84.66%
อันดับ 2 พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า เศรษฐกิจดีขึ้น 71.36%
อันดับ 3 ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน 69.25%
อันดับ 4 เป็นประชาธิปไตย รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 64.87%
อันดับ 5 มีนักการเมืองรุ่นใหม่ๆ ทันสมัย สร้างสรรค์ 63.07%

สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่อง 'ความหนักใจ' เกี่ยวกับการเมืองไทย ณ วันนี้ พบ คนไทยกังวลเรื่องความแตกแยกทางการเมือง สูงถึง 70.50% พฤติกรรมของนักการเมือง 68.70% พร้อมอยากเห็นความสามัคคีปรองดอง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 15 ก.ค. 2560 12:48 15 ก.ค. 2560 12:54 ไทยรัฐ