วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช. แห่ร่วมเวทีสาธารณะ รับฟังร่างสัญญาประชาคม 17-20 ก.ค. นี้

กอ.รมน.เผย ปชช.แห่ร่วมเวทีสาธารณะ ฟังร่างสัญญาประชาคม ระหว่าง 17-20 ก.ค.นี้ ทั้ง 4 ภาคทั่วไทย  

วันที่ 15 ก.ค. พ.อ. พีรวัชฌ์ แสงทอง โฆษก กอ.รมน. กล่าวถึงการเชิญประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่จะเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างสัญญาประชาคม จาก คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อความสามัคคีปรองดอง (คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 – 20 ก.ค.60 ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในรายละเอียดของเนื้อหาร่างสัญญาประชาคม พร้อมกับรับฟังความคิดเห็น ก่อนที่คณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 3 จะพิจารณาจัดทำร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ต่อไป

พ.อ.พีรวัชฌ์ กล่าวว่า สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ จะเป็นพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้เคยให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นจาก 76 จังหวัด และ กทม. ดังนี้

พื้นที่ภาคกลาง ในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค.60 ณ สโมสรกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 กทม. ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 400 คนเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ใน 26 จังหวัดภาคกลาง (เว้น กทม.) และในพื้นที่ กทม. ได้เรียนเชิญ พรรคการเมือง, กลุ่มการเมือง และ กลุ่ม NGOs พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันอังคาร ที่ 18 ก.ค.60 ณ สโมสรร่วมเริงไชย กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 300 คนเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ใน 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่ภาคเหนือ ในวันพุธที่ 19 ก.ค.60 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองบัญชาการช่วยรบ ที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 300 คนเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ใน 17 จังหวัดของภาคเหนือ

พื้นที่ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ก.ค.60 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง จำนวน 300 คนเศษ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนจากกลุ่มต่างๆ ใน 14 จังหวัดของภาคใต้ การเรียนเชิญ และการจัดเตรียมสถานที่ กอ.รมน.

โดย กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด ได้ดำเนินการทุกประการไว้เรียบร้อยแล้ว กอ.รมน. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนของกลุ่มต่างๆ ที่เคยมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้มาร่วมประชุมเพื่อรับฟังร่างสัญญาประชาคมอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาร่างสัญญาประชาคมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป.

กอ.รมน.เผย ปชช.แห่ร่วมเวทีสาธารณะ ฟังร่างสัญญาประชาคม ระหว่าง 17-20 ก.ค.นี้ ทั้ง 4 ภาคทั่วไทย 15 ก.ค. 2560 12:32 15 ก.ค. 2560 13:00 ไทยรัฐ