วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แก้ด้วยความเข้าใจ

อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยังมีความห่วงใยองค์กรเขียนมา ฝากถึงรัฐบาลในแนวคิดในการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

บอกว่า ตำรวจเป็นหน่วยงานใหญ่ ทุกย่างก้าว ทุกหน้าที่ของตำรวจ ล้วนเกี่ยวข้องกับประชาชน

การเปลี่ยนแปลงตำรวจ นอกจากมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจกว่า 2 แสนนาย ที่ต้องทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ และยังมีผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมด

คนที่จะมา “ปฏิรูป” แก้ปัญหาของตำรวจ จึงต้องมีความเข้าใจปัญหา มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ

ไม่คิดทำอะไรตามใจ

หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรียกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน เข้าพบเพื่อเสนอแนวทางร่วมวางนโยบาย แนวทางการดำเนินงานปฏิรูปตำรวจ ให้โจทย์ 3 ข้อ

ข้อแรก ตำรวจควรสังกัดที่ใด โครงสร้างที่มีอยู่มีอะไรที่ต้องกระจายออกไป

ข้อสอง กระบวนการยุติธรรม อำนาจการสอบสวน จะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นอย่างไร

ข้อสุดท้าย การบริหารงานบุคคล การคัดกรองคน การแต่งตั้งโยกย้าย

เป็นงานใหญ่ ที่ พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะปฏิรูปตำรวจ ต้องเร่งสะสาง

พล.อ.บุญสร้างบอกมีเรื่องด่วนที่ต้องรีบวางหลักเกณฑ์ การแต่งตั้งโยกย้าย ซื้อขายตำแหน่งต้องหมดไป อำนาจส่วนกลางจะต้องกระจายลงไปพื้นที่ตามความเหมาะสม และเกิดประโยชน์อย่างที่สุด

ส่วนตัวเชื่อมั่นในคณะกรรมการทุกคน ที่คัดมาล้วนเป็นคนดีๆ หลากหลายอาชีพ เชี่ยวชาญ

ไม่ใช่พวกคิดสุดโต่ง

ทำให้ตำรวจได้ผ่อนคลายจากคณะกรรมการชุดใหม่ โดยเฉพาะ พล.อ.บุญสร้าง ที่แสดงความเข้าใจงานของตำรวจ ไม่ได้ทำเพื่อเอาชนะ ไม่ใช่เอาทหารมาล้างตำรวจ แต่ปฏิรูปแล้วจะทำให้คนส่วนใหญ่พอใจ ทำให้ตำรวจดีขึ้น และตำรวจทำงานได้ ไม่ต้องกลับไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของหน่วยอื่นที่ไม่เข้าใจงานตำรวจ

ข้อดีคือ การเปิดกว้างของ พล.อ.ประยุทธ์ ให้รับฟังความคิดเห็นจากตำรวจทุกชั้นยศ สื่อ ประชาชน และให้เชิญอดีต อ.ตร. และ ผบ.ตร.มาให้ความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูปในส่วนของตำรวจที่คิดกันมาก่อน

เป็นความหวังดีของรัฐบาลที่ต้องการเห็นองค์กรตำรวจดีขึ้น

ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน และทำให้ตำรวจได้รับการดูแลเงินเดือนและสวัสดิการ

ผ่านคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ รู้จักแยกแยะ เป็นกลาง ไม่ทำงานแบบมีธง ไม่อคติ

ถ้าเอาพวกสุดโต่งมาแก้ รับรองได้เลยว่าพัง.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

15 ก.ค. 2560 11:11 ไทยรัฐ