วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สาวแบงก์ เสนอ ปค. 4 ข้อ ช่วยคนเกิดปี 27 เลขบัตรปชช.ไม่ตรงใบเกิด

น.ส.เต็มศิริ ยื่นข้อเสนอ กรมการปกครอง 4 ข้อ กรณีคนเกิดปี 27 เลขบัตรปชช.ไม่ตรงใบเกิด วอนยกเลิกค่าธรรมเนียม อนุโลมใช้สำเนา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รวมทั้ง ช่วยปชช.ไม่ต้องเดินทางไปแก้ไขด้วยตัวเอง...

หลังจากที่มีการนำเสนอสกู๊ปซีรีส์ “หายนะคนปี 27” ทั้งสองตอน (อ่านเพิ่ม EP.1 เลขบัตร ปชช.ไม่ตรงใบเกิด ชีวิตวุ่นแก้ไม่จบ ปค.พลาดเป็นหมื่น! และ EP.2 ผ่าน 33 ปีเมินเอาผิด จนท. โยนบาป ปชช.ไล่เช็กเอง!?) ไปแล้วนั้น

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.เต็มศิริ (สงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี เป็น 1 ใน 10,000 กว่ารายจากคนที่มีเลขในบัตรประชาชนไม่ตรงกับใบสูติบัตร ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อเสนอต่อกรมการปกครองกรณีดังกล่าว หลังจากที่มีคนจำนวน 7,000 กว่ารายที่ได้แก้ไขเลขให้ถูกต้อง แต่ยังต้องเผชิญกับความลำบากในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวภายหลังจากที่ได้เปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชนให้ตรงกับสูติบัตร

ทั้งนี้ น.ส.เต็มศิริ กล่าวว่า ตนขอเป็นตัวแทนคนเกิดปี 2527 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ ขอขอบคุณกรมการปกครองที่รับฟังเสียงของประชาชนที่เดือดร้อนจากนโยบายการปรับปรุงฐานข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนที่เกิดในปี 2527 จำนวน 3,435 คนที่ไม่ต้องเปลี่ยนเลขประชาชน 13 หลักแล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือที่กรมการปกครองออกมานั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลที่ได้เปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวประชาชนไปแล้วจำนวน 7,386 คน ที่จะต้องเดินเรื่องขอแก้ไขเลขประจำตัวประชาชนในเอกสารต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งยังปรากฏเป็นเลขประชาชน 13 หลักเดิม จึงขอวิงวอนให้กรมการปกครองมีมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

1. ขอให้กรมการปกครองมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานหรือองค์กรทุกแห่งที่ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นเลขอ้างอิงตัวบุคคล เพื่อขอให้แก้ไขเลขประจำตัวประชาชนใหม่ให้ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันของสำนักทะเบียนกลาง โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนเดินเรื่องขอแก้ไขเอง

2. กรณีที่บางหน่วยงานหรือบางองค์กรจำเป็นต้องให้ประชาชนยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ขอให้อนุโลมใช้เป็นสำเนาบัตรประชาชนแนบกับหนังสือรับรองการเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชนที่กรมการปกครองออกให้ และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงหรือต้องเดินทางไปยื่นเรื่องด้วยตนเอง

3. กรณีที่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงบัตรหรือเอกสารทางการของหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ เพื่อให้เลขประชาชน 13 หลักตรงกับเลขบนบัตรประชาชน ขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเหล่านั้นเป็นกรณีพิเศษ

4. กรณีที่บัตรหรือเอกสารใดๆ ยังไม่หมดอายุ แต่เลขประชาชน 13 หลักยังเป็นเลขเดิมซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชน ขอให้อนุโลมใช้ได้จนกว่าบัตรหรือเอกสารนั้นจะหมดอายุ

นอกจากนี้ น.ส.เต็มศิริ ยังกล่าวอีกว่า มาตรการทั้ง 4 ข้อ แม้จะไม่ได้ช่วยเยียวยาเหตุการณ์ความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา แต่จะทำให้การแก้ไขฐานข้อมูลนับจากวันนี้ไปสะดวกยิ่งขึ้น และแสดงให้เห็นถึงความจริงใจของกรมการปกครองที่พยายามบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน.

น.ส.เต็มศิริ ยื่นข้อเสนอ กรมการปกครอง 4 ข้อ กรณีคนเกิดปี 27 เลขบัตรปชช.ไม่ตรงใบเกิด วอนยกเลิกค่าธรรมเนียม อนุโลมใช้สำเนา ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ รวมทั้ง ช่วยปชช.ไม่ต้องเดินทางไปแก้ไขด้วยตัวเอง... 15 ก.ค. 2560 11:09 15 ก.ค. 2560 16:04 ไทยรัฐ