วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาลัยเสี่ยงรัก 16/07/60

โดย ศิวะรมย์

“...ความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ขอวิเคราะห์ศัพท์ว่าความตรงไปตรงมาต่อสิ่งทั้งหมดน้อยใหญ่ ส่วนงานของราชการ ส่วนงานของตัวเองเป็นส่วนตัว...”

“ทั้งหมดคือความซื่อสัตย์สุจริต และคำว่าสุจริตนี้ก็มาจากคำว่าการท่องเที่ยวของจิตในทางที่ดี หรือคิดให้ดี คิดให้สุจริต ทั้งฉลาดด้วย ทั้งไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือหน้าที่การงานของตัว ทั้งไม่เบียดเบียนส่วน รวมด้วย จึงจะเป็นผู้สุจริต...”

(พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 57 ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2522)

“...การทำความดีนั้น สำคัญที่สุดอยู่ที่ตัวเอง ผู้อื่นไม่สำคัญ และไม่มีความจำเป็นอันใดที่จะต้องเป็นห่วงหรือต้องรอคอยเขาด้วย เมื่อได้ลงมือลงแรงกระทำแล้ว ถึงแม้จะมีใครร่วมมือด้วยหรือไม่ก็ตาม ผลดีที่ทำจะต้องเกิดขึ้นแน่นอน...”

(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2521)

พ่อม่ายผู้ห่างไกลอบายมุข

ชีวิตคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอน ไม่ว่าชีวิตเดี่ยวหรือชีวิตคู่ สุภาพบุรุษท่านนี้ก็หนีไม่พ้นสัจธรรมดังกล่าว ครองรักครองเรือนและประกอบอาชีพกำลังรุ่งเรือง ภรรยาก็ด่วนลาโลก

“วัฒน์” ส่งจดหมายแนบภาพถ่ายครบถ้วน มาจากบ้านย่านซอยเจริญนคร ถนนเจริญนคร แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้ข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขปว่า อายุ 58 ปี สูง 167 ซม. น้ำหนักกี่ กก. ไม่ขอเปิดเผย (คงอุบไว้ให้สุภาพสตรีผู้โชคดีชั่งตวงวัดเอาเอง ...อะแฮ่ม)

พื้นฐานการศึกษา จบปริญญาตรีเป็นบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำอาชีพค้าขายและแต่งงานมีภรรยาช่วยกัน สร้างฐานะ ผลิตทายาทสืบสกุลสองคน

ขณะที่ “วัฒน์” อายุ 52 ย่าง 53 ปี ภรรยาก็จรลีสู่สรวงสวรรค์ ต้องตกพุ่มม่าย ดำรงชีพอยู่กับลูกทั้งสอง โดยยังครองความเป็นคนสุภาพเรียบร้อยและจริงใจอย่างสม่ำเสมอ ไม่แตะต้องข้องแวะสุราเมรัย ไม่สูบบุหรี่ ไม่เล่นการพนัน รวมความว่า ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งปวง

นอนคนเดียวแสนเหงา “วัฒน์” อยากมีเพื่อนคู่คิดมิตรเคียงหมอน เธอผู้นั้นต้องเป็นคนดี จริงใจ สม่ำเสมอ ไม่จำกัดความรู้ ถ้าเลือกได้อยากให้อยู่ใน กทม.หรือ ปริมณฑล.

ศิวะรมย์
shivarom99@gmail.com 

วิธีร่อน “มาลัยเสี่ยงรัก”

จดหมายจ่าหน้าซองถึง...“ศิวะรมย์” มาลัยเสี่ยงรัก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ต้องการลงรูป ให้แนบภาพถ่ายล่าสุด (เต็มตัวหรือครึ่งตัว) สองรูปกับจดหมาย

จะติดต่อกับ “เพื่อนถูกใจ” ต้องวงเล็บมุมซองจดหมายด้านล่างขวา ระบุวัน เดือน ปี ที่จดหมายของ “เพื่อนถูกใจ” คนนั้นๆ ลงตีพิมพ์ด้วย เช่น “วัฒน์” 16 ก.ค.2560

ต้องบรรยายเกี่ยวกับตัวคุณเอง-ประวัติ สัดส่วน การงาน นิสัย งานอดิเรก ฯลฯ อย่างละเอียด

ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ (เราเก็บไว้ลับสุดยอด) ทั้งนี้ เพื่อสะดวกในการประสานใจและป้องกันคนคิดมิชอบ

15 ก.ค. 2560 09:19 ไทยรัฐ