วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใครกล้าขายข้าวไปเพื่อนบ้านเจอดีแน่!

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกรัฐ เผยว่า จากกรณีที่กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน 32 จังหวัด เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพฤติกรรมและความเคลื่อนของบริษัทเอกชน จำนวน 13 ราย ที่ชนะการประมูลซื้อข้าวในสต๊อกรัฐบาลเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 1/2560 ว่ามีการดำเนินการถูกเป็นไปตามเงื่อนไข และวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับเบาะแสว่า จะมีการลักลอบนำข้าวในสต๊อกดังกล่าว ไปจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้านนั้น ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวตนยังไม่ได้รับรายงาน แต่มั่นใจในการทำงานของทุกส่วน โดยได้ตั้งคณะติดตามเรื่องนี้ขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อติดตามการระบายข้าวในสต๊อกจากระบายทุกขั้นตอนจากโกดังไปสู่โรงงานของผู้ประกอบการ ให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด จึงมั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบนำข้าวในสต๊อกรัฐบาลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากผู้ชนะประมูลไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัดและถูกตรวจพบว่านำเข้าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ผู้ซื้อจะต้องถูกริบหลักประกันและถือเป็นผู้กระทำผิดเงื่อนไขการประมูล รวมทั้งต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนั้น หากพบเบาะแสการกระทำผิด เงื่อนไขการประมูลก็ให้แจ้งคณะทำงานระดับจังหวัด หรือแจ้งไปยังกรมการค้าภายในกระทรวงต่างประเทศเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) และประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวสารในสต๊อกรัฐ 15 ก.ค. 2560 01:54 15 ก.ค. 2560 01:54 ไทยรัฐ