วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท่องเที่ยวทำรายได้ฟู่ฟ่า

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.37 ล้านล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 6% ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายครึ่งปีที่วางไว้ คือเกิน 53% ของรายได้ทั้งปีที่กำหนดไว้ 2.6 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย 500,000 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 876,000 ล้านบาท มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยประมาณ 17.33 ล้านคน เฉลี่ยเดือนละ 2.8 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนสร้างรายได้ให้กับประเทศมากที่สุด รวม 241,247 ล้านบาท ตามมาด้วยรัสเซีย รายได้ 56,000 ล้านบาท และมาเลเซียรายได้ 46,000 ล้านบาท ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าไทยมากขึ้น ในปีนี้น่าจะเพิ่มเป็น 1 ล้านคนในปีแรก

สำหรับรายจากการท่องเที่ยวทั่วประเทศทุกจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศมีรายได้เกิน 50% ของเป้าหมายที่ส่วนกลางให้ไว้ แต่ต้องยอมรับรายได้ทั้งหมด กระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆ 10 จังหวัด คือ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา พังงา ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย มีรายได้ 490,000 ล้านบาท รองลงมาคือ กทม.รายได้รวม 310,000 ล้านบาท เมืองรอง 110,000 ล้านบาท

“จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักท่องเที่ยว ที่เริ่มเปลี่ยนเป็นนักท่องเที่ยวแบบออนไลน์ใช้ดิจิทัลมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวจีนเกิน 70% มาเที่ยวแบบออนไลน์ และนักท่องเที่ยวประเทศอื่นๆ ก็ใช้ออนไลน์เกิน 50% กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จึงเตรียมเรียกหน่วยงานท่องเที่ยวจังหวัดในท้องถิ่นเข้าหารือและทำความเข้าใจ และหารูปแบบที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล”.

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า 6 เดือนแรกปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 1.37 ล้านล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 6% ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายครึ่งปีที่วางไว้ คือเกิน 53% 15 ก.ค. 2560 01:52 15 ก.ค. 2560 01:52 ไทยรัฐ