วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐขายมันเส้นโละสต๊อก

เปิดทางเจรจา 5 เจ้าของโกดังซื้อตรง

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้ อคส.เปิดเจรจาขายมันสำปะหลังเส้นในสต๊อกรัฐบาลปริมาณรวม 98,000 ตัน ให้กับเจ้าของคลังสินค้า 5 แห่งที่รัฐเช่าฝากเก็บมันเส้น และผู้สนใจทั่วไป โดยมันเส้นดังกล่าวถือเป็นมันเส้นเสื่อมคุณภาพลอตสุดท้ายในสต๊อกรัฐบาล และไม่สามารถนำมาปรับปรุงเพื่อส่งออกได้ จึงต้องขายและใช้ภายในประเทศเท่านั้น

สำหรับสาเหตุที่ อคส.ต้องเปิดเจรจาซื้อขายมันเส้นเสื่อมสภาพให้กับเจ้าของโกดัง และผู้สนใจโดยตรง เพราะเป็นมันเสื่อมสภาพ และก่อนหน้านี้ กรมการค้าต่างประเทศเคยนำมาเปิดประมูลแล้ว แต่ไม่มีผู้สนใจประมูล อคส.จึงต้องเจรจาเปิดให้ซื้อตรง ส่วนความเสียหายจากการเก็บสต๊อกมันจนเสื่อมสภาพนั้น อคส.อยู่ระหว่างฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้มีส่วนรับผิดชอบคือ เจ้าของโกดัง

นอกจากนี้ กรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานระบายผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังคงเหลือในสต๊อกรัฐบาล ยังจะนำมันเส้นปริมาณรวม 3,712 ตัน มาเปิดประมูล แบ่งเป็นการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปปริมาณ 3,449 ตัน และการเปิดประมูลเพื่อจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรม 263 ตัน โดยกำหนดให้ผู้สนใจยื่นซองเอกสารคุณสมบัติเสนอซื้อในวันที่ 19 ก.ค.2560 และเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 21 ก.ค. 2560 ซึ่งเงื่อนไขการประมูลเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม ผู้เสนอซื้อต้องแจ้งวัตถุประสงค์และประเภทอุตสาหกรรมที่จะนำไปใช้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำกลับเข้าสู่การบริโภค หรือปรับปรุงสภาพเพื่อส่งออก.

นายกีรติ รัชโน รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ องค์การคลังสินค้า (อคส.) จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้ อคส.เปิดเจรจาขายมันสำปะหลังเส้นในสต๊อกรัฐบาลปริมาณรวม 98,000 ตัน... 15 ก.ค. 2560 01:50 15 ก.ค. 2560 01:50 ไทยรัฐ